Netherlands

Aon voegt alle UMG-merken samen onder dezelfde naam

 

Aon zet de volgende stap in de integratie van de Unirobe Meeùs Groep, die het in 2017 heeft overgenomen. Dat betekent dat de merken Meeùs, IAK en Kröller sinds 1 september verdergaan onder de naam Aon. De UMG-labels HR Financials Group, Niehoff Werning & Kooij, Sperwer Assurantiën en Flexis Groep zijn al eerder gerebrand naar Aon. Ook deze labels zijn per 1 september samengevoegd met Aon. De volmachtbedrijven UMG Assuradeuren B.V. en Jacobs & Brom B.V. gaan verder onder de naam One Underwriting B.V. Het volmacht voor zorgverzekeringen van UMG, uitgevoerd vanuit de separate rechtspersoon ‘IAK Volmacht B.V.’ heet voortaan ‘One Underwriting Health B.V.’

Deze stap neemt Aon om te benadrukken dat we alle expertise samenbrengen onder één dak. Niet de grenzen van afdelingen en labels zijn leidend, maar het beste resultaat voor klanten. Het onderstreept bovendien de betekenis van het Keltische woord Aon zelf: eenheid. Hiermee geven we uiting aan de saamhorigheid die we als collega’s ervaren en het maakt ons in Nederland en internationaal herkenbaar voor klanten.

One Underwriting
Volmachtbedrijf One Underwriting heeft de bevoegdheid gekregen om namens verzekeraars rechtstreeks op te treden. Hierdoor kan de gehele cyclus, van risicobeoordeling, offerte en acceptatie tot aan schadebehandeling, direct binnen het volmachtsbedrijf geregeld worden. Dit maakt de verzekeringsaanvragen en schadeafhandeling voor klanten sneller.

One Underwriting B.V. sluit aan bij het internationale label van Aon (binnen Aon wereldwijd aangeduid met de term MGA, Managing General Agent), dat zich bezighoudt met vergelijkbare activiteiten op het gebied van acceptatie en schadebehandeling. Meer informatie vindt u op www.oneunderwriting.nl.