Netherlands

Pensioenpremies omhoog door stijgende levensverwachting

 

Nederlanders leven steeds langer. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen. Bij de vaststelling van de waarde van hun pensioenverplichtingen moeten pensioenfondsen rekening houden met de realistische sterftecijfers. Aon berekende dat de veranderende sterftecijfers in 2016 een extra kostenpost van zes miljard euro opleveren.

Als mensen langer leven, moeten pensioenfondsen langer pensioen uitkeren. Daardoor gaan de pensioenpremies omhoog. Als gevolg van de veranderende sterftecijfers gaan de premies vanaf 2017 naar verwachting met honderd miljoen omhoog. In de toekomst zal de levensverwachting waarschijnlijk nog verder stijgen. Aon helpt pensioenfondsen om daarop te anticiperen.

Sterftetabel AG
Vrijwel alle pensioenfondsen maken gebruik van de sterftetabel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) publiceert. De nieuwe sterftetabel verschijnt pas volgend jaar september. Normaal gesproken passen pensioenfondsen dan vanaf eind 2016 deze nieuwe cijfers toe. Als wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing maakte Aon zelf een doorberekening van de sterftecijfers die op dit moment al beschikbaar zijn. Op basis daarvan concluderen wij dat de pensioenfondsen opnieuw met tegenvallers geconfronteerd zullen worden.

Berekening effect van recente sterftecijfers
De sterftetabel van het AG is gebaseerd op de sterftecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert. In de publicatie van het CBS worden ook de sterftecijfers van andere West-Europese landen meegenomen. De meest recente sterftetabel van het AG is van september 2014. In deze tabel zijn de sterftecijfers tot en met 2013 verwerkt. Het CBS heeft onlangs de Nederlandse sterftecijfers over 2014 gepubliceerd. Aon bouwde het AG-model na en gebruikte de nieuwste CBS-cijfers om inzicht te krijgen in het effect van meer recente sterftecijfers.

Nieuwe tegenvallers
Uit onze berekeningen blijkt dat de pensioenverplichtingen per eind 2016 ongeveer zes miljard euro hoger uitvallen dan tot nu toe werd gedacht. “Dat bedrag kan uiteindelijk meevallen”, zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij Aon Retirement & Financial Management. “In de eerste helft van 2015 lagen de sterftecijfers namelijk hoger dan de nieuwste verwachtingen. Als die trend de rest van het jaar doorzet, of als de sterfte in de West-Europese landen hoger is dan verwacht, dan kunnen de effecten meevallen.” Maar Driessen geeft aan dat het er op dit moment naar uitziet dat de waarde van de pensioenverplichtingen bij jonge pensioenfondsen met 0,4% en bij rijpe fondsen met 0,8% stijgt. “Dat gaat al snel om een miljardentegenvaller”, zegt hij.

Gevolgen voor pensioenpremies
De stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen heeft gevolgen voor de pensioenpremies. De pensioenfondsen zullen de premies verhogen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Onze schatting is dat in 2017 de pensioenpremies met honderd miljoen euro verhoogd worden. “Die stijging zal de komende jaren doorzetten”, stelt Driessen. De premiestijging wordt voelbaar voor alle deelnemers van pensioenfondsen, onafhankelijk van de gemiddelde leeftijd.