Netherlands
Asbest, zorg van vastgoedeigenaar

Asbest, zorg van vastgoedeigenaar

Hoge raad: aansprakelijkheid veranderd

Het is algemeen bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Echter,vóór juli 1993 was deze kennis nog niet algemeen beschikbaar en werd de stof veelvuldig als isolatiemateriaal gebruikt in gebouwen, bijvoorbeeld in installaties en liften. Sindsdien hebben medewerkers van bedrijven waar met asbest gewerkt werd en die lijden aan  asbestgerelateerde gezondheidsklachten, met succes hun ex-werkgever aansprakelijk gesteld voor aantasting van hun gezondheid.

In het verleden zijn er diverse opiniestukken geschreven over de opvatting of een pand waarin asbest aanwezig is als gebrekkig moet worden beschouwd in het kader van artikel 6:174 BW. Uit de uitspraak van de Hoge Raad in september 2010 (HR 03-09-2010, LJN BM3980), die is gebaseerd op artikel 7:209BW, blijkt dat alleen al de aanwezigheid van het niet-hechtgebonden asbest, als een gebrek in kennis en handelen aan de kant van de vastgoedeigenaar aangemerkt kan worden. Hiermee kan een huurder aanspraak maken op huurvermindering en op een vergoeding van de schade als gevolg van het gebrek. Deze aansprakelijkheid kan door de verhuurder niet worden uitgesloten.

Met dit artikel informeert Aon u over de meest voorkomende asbestrisico's, de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over gebruik van asbest in gebouwen en de acties die u kunt ondernemen om de risico's te beheersen.

> Download hele artikel (pdf) over asbestrisico's  

Meer informatie?

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland