Netherlands
Aon Global Risk Management Survey

Aon Global Risk Management Survey

De Aon Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon Risk Solutions uitgevoerd onder risicomanagers en financieel verantwoordelijken. Dit vierde onderzoek is uitgevoerd onder 1.415 organisaties uit 70 landen en behelst kwalitatieve en kwantitatieve risicoaspecten. 

Het resultaat van het onderzoek laat zich vertalen in een overzicht van top tien actuele risico's (tussen haakjes de positie in 2011).

1. (1) Economic slowdown / slow recovery
2. (2) Regulatory / legislative changes
3. (3) Increasing competition
4. (4) Damage to reputation / brand
5. (7) Failure to attract or retain top talent
6. (6) Failure to innovate / meet customer needs
7. (5) Business interruption
8. (8) Commodity price risk
9. (10) Cash flow / liquidity risk
10. (-) Political risk / uncertainties


Lees ook het persbericht.

Contact

Wilt u het rapport downloaden?

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland