Netherlands
Reputatiestrategie geeft grip op continuïteit

Reputatiestrategie geeft grip op continuïteit


Uitdagingen en risico's gaan vaak hand-in-hand. De omvang, de complexiteit en het kunnen identificeren van risico's bij organisaties stijgen enorm. Met als gevolg dat de reputatie van organisaties veel sneller dan voorheen in gevaar komt. Denk bijvoorbeeld aan de BP-ramp. Om zo goed mogelijk op dit soort rampen in te spelen, dienen ondernemers hun bedrijfsstrategie onder de loep te nemen. Reputatiemanagement blijkt steeds meer het waardevolle ingrediënt in de totale strategie om continuïteit bij crises te waarborgen.

Onderzoek Reputation Review
Oxford Metrica heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen waarmee organisaties bij crises te maken hebben. Aon Corporate heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de Reputation Review 2011. Hierin staat aan de hand van praktijkvoorbeelden beschreven hoe organisaties kunnen zorgen voor grip op de bedrijfsreputatie bij crises en hoe mogelijke crises uw stakeholders kunnen beïnvloeden. Hoe kwetsbaar maakt dat de continuïteit van uw bedrijf? Om hierop antwoord te krijgen, is het noodzakelijk om de relatie tussen reputatie, communicatie en de waarde daarvan te begrijpen. Het onderzoek illustreert hoe bedrijven een succesvolle reputatiestrategie kunnen ontwikkelen en integreren. Dit wordt onder andere bereikt door het herkennen en preventief formuleren van risico's.

Lessons to be learned
Tijdens het onderzoek kwam een aantal belangrijke 'lessons to be learned' naar voren. Deze lessons zijn gebaseerd op diverse grootschalige crises die reeds hebben plaatsgevonden (BP).
 • Voorkomen is beter dan genezen. Voorbereiding is de sleutel.
 • Let op waarschuwingstekens.
 • Wees voorzichtig met verwachtingen kweken.
 • Ken je rol in het geheel en behoud focus.
 • Wijs een speciale chief executive aan voor risicovolle projecten.
 • Houd rekening met de culturele en politieke contexten.
Essentiële vragen
Bedrijven die de meeste waarde ontlenen aan hun reputatie, stellen zichzelf continu de onderstaande vragen. Ze monitoren de resultaten en begrijpen de effecten die crises hebben op financiële prestaties.
 • Wat is uw reputatie waard?
 • Wat drijft uw reputatiewaarde en is dat rechtvaardig?
 • Hoe worden op uw investeringen in uw reputatie gemeten en gemonitoord?
 • Hoe is uw reputatie-equiteit opgebouwd en is het bestand tegen crises?
 • Als een crisis voordoet, hoe is uw reputatie beschermd?
 • Is reputatiemanagement als waardevol onderdeel geïntegreerd in uw bedrijfsstrategie?

Contact

Download het rapport

Beknopte presentatie

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland