Netherlands

AGRC Risk Impact: Duitse risico’s voelbaar in Nederland

 

Editie September 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

September is traditioneel de maand van Prinsjesdag, een typisch Nederlandse aangelegenheid die stamt uit 1814. Elk jaar opnieuw kijken bedrijven naar deze dag uit. Belangrijke plannen voor het komende parlementaire jaar zijn de verlenging van de schijven van de vennootschapsbelasting en de optie voor private investeerders om samen met de overheid te investeren in startups en het MKB.

Dat aan investeringen ook over landsgrenzen heen forse risico’s kleven, bleek afgelopen maand opnieuw in Duitsland. Daar kreeg Volkswagen te maken met nieuwe claims van investeerders en eiste de Duitse consumentenorganisatie (‘Verbraucherzentrale Bundesverband’) dat het delen van data door WhatsApp aan banden wordt gelegd.

Volkswagen: hogere boetes en claims op komst
De grootschalige fraude met sjoemelsoftware bij Volkswagen blijft de Duitse autofabrikant achtervolgen. Nadat Volkswagen in 2015 al een schikking van 6,5 miljard euro trof met de Amerikaanse milieuorganisatie EPA, bleek deze maand dat meer partijen geld willen zien voor de geleden schade.

Zo claimt ook de Amerikaanse overheid nu 30 miljoen euro. Partijen als pensioenuitvoerder APG, private beleggers wereldwijd en de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock hebben eveneens claims ingediend. In totaal heeft Volkswagen nu 8,2 miljard euro aan claims aan zijn broek – boetes buiten beschouwing gelaten. Steeds meer bedrijven, investeerders en beleggers vragen zich openlijk af hoe lang de fabrikant het hoofd nog boven water kan houden.

Volkswagen lijkt in een draaikolk terechtgekomen. Door de nieuwe claims daalde het aandeel van de autofabrikant opnieuw aanzienlijk, met ruim 8% in een maand tijd. Dat nieuws zal op zijn beurt wantrouwen wekken bij beleggers en aandeelhouders, waardoor de financiële speelruimte verder krimpt. Niet alleen Volkswagen zelf, maar ook partijen als pensioenuitvoerder APG zullen de schade voelen.

Het Volkswagen-schandaal laat zien hoe belangrijk het treasury-beleid van een organisatie is. Verkeerde beleggingen, zoals eerder bij de IJslandse bank Icesave en bij Griekse staatsobligaties, kunnen voor grote financiële problemen zorgen.

Vijf tips voor gezond treasury-beleid:

  1. Neem eventueel wettelijke bepalingen op binnen de eigen sector
  2. Stel beleid op ten aanzien van beleggingsobjecten
  3. Hanteer objectief vastgestelde ratings
  4. Volg de marktontwikkelingen op bedrijfs-, sector- en landniveau
  5. Stem het beleid af op heersende omstandigheden en ontwikkelingen

 

WhatsApp mag gegevens Duitse gebruikers niet delen
Chatdienst WhatsApp kreeg eind september van een Duitse privacy-waakhond het verbod om zomaar gegevens van zijn ca. 35 miljoen Duitse gebruikers met Facebook te delen. Volgens de waakhond moet WhatsApp daarvoor eerst elke gebruiker expliciet om toestemming vragen. Facebook heeft aangegeven alle zorgen weg te willen nemen, maar gaat wel tegen deze beslissing in beroep.

WhatsApp deelt sinds kort 06-nummers met moederbedrijf Facebook, omdat dat handig zou zijn om spam en misbruik te voorkomen. Maar het betekent ook dat Facebook nog gerichter kan adverteren: Facebook-gebruikers die ook whatsappen, kunnen suggesties voor vrienden en advertenties krijgen gebaseerd op informatie van WhatsApp.

Net als Nederland heeft Duitsland strenge privacyregels. Typerend voor de groeiende aandacht voor privacy is de invoering van Europese privacywetgeving, die vanaf mei 2018 voor alle Europese lidstaten geldt. Boetes voor het schenden van de regels kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Bent u benieuwd naar de privacyrisico’s voor uw organisatie? Aon kan u helpen om voorbereid te zijn. Met onze Privacy Impact Analyse maken wij voor u concreet waar uw organisatie staat met betrekking tot privacybescherming. U krijgt daarmee in beeld welke stappen u nog moeten zetten om aan de Nederlandse en Europese privacyregelgeving te voldoen.

Duitse verkeersminister zet autoverzekeringsmarkt op zijn kop
Dat zelfrijdende auto’s de openbare weg voorgoed veranderen is inmiddels wel duidelijk. De Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt deed daar vorige maand nog een schepje bovenop. Zijn baanbrekende voorstel voor nieuwe regelgeving voor grotendeels zelfrijdende auto's zet de autoverzekeringsmarkt in potentie volledig op zijn kop.

Dobrindt wil dat de software van auto’s juridisch gelijk wordt gesteld met de rechten en plichten van de berijder. Daarmee wordt autosoftware in bepaalde verkeerssituaties (mede) aansprakelijk voor schade door een ongeval, bijvoorbeeld als de auto verkeerd reageert op een overschrijding van de rijstrookbelijning.

Steun voor Dobrindt’s voorstel komt vooral van autofabrikanten met een zogenaamde “zero accident”-strategie. Zo wil Volvo, een van de voorstanders, dat vanaf 2021 niemand meer in een Volvo bij een verkeersongeval omkomt. De fabrikant trekt dit beleid nu door naar alle schades die met hun auto’s veroorzaakt worden. Daarmee vergroten zij hun productaansprakelijkheidsrisico aanzienlijk.

Het voorstel van Dobrindt wordt waarschijnlijk al bij de eerstvolgende EU-top van verkeersministers besproken. De recente publiciteit voor twee zware verkeersongevallen met Tesla’s zou wel eens voor extra steun kunnen zorgen. Gaat het voorstel door, dan heeft dat wereldwijd gevolgen voor toeleveranciers van autofabrikanten. Voor hen groeit dan het risico dat de verzekeraar of captive van de autofabrikant bij hen verhaal zal halen over een specifiek product. Dat is nu al vrij gebruikelijk in de automotive-branche.

Bent u ondernemer in de automotive sector en heeft u mogelijk niet alle risico’s in beeld of is de impact u nog onbekend? Laat dan een scenario-analyse uitvoeren. Daarmee zorgen wij ervoor dat u alle scenario’s en bijkomende schade kent.