Netherlands

Basel II & Credit management

Credit Risk Management is een veel beschreven en besproken onderwerp. Toch bewijst de praktijk dat het beter kan en moet binnen ondernemingen. Het instrument leverancierskrediet brengt immers kosten en risico's met zich mee. Het risico verbonden aan het gebruik van het instrument leverancierskrediet, hier het credit risk, vormt voor iedere onderneming een risico wat net als ieder ander risico goed beheerst moet worden.

Veel bedrijven lijken nog geen flauw idee te hebben van wat hen te wachten staat als in 2007 de nieuwe internationale richtlijn voor bankkredieten, in bankkringen 'Basel II, van kracht wordt. Wie bij de bank leent, ziet straks het risicoprofiel van zijn bedrijf doortikken in de kosten van zijn banklening. Meer risico betekent straks meer betalen. En een omvangrijke debiteurenportefeuille is nu juist zo'n risico.

Op deze pagina treft u een aantal handige documenten aan welke meer informatie geven over Basel II, de mogelijke veranderingen voor u als onderneming en mogelijke oplossingen.

 • History of the Basel committee
  Dit Engelstalige artikel beschrijft kort de achtergrond van de Bazel akkoorden en de veranderingen voor financiële instellingen.
 • 'How to deal with the new rating culture'
  Dit door de EU gepubliceerde rapport omschrijft hoe MKB-bedrijven zich kunnen voorbereiden op de komende veranderingen in de relatie met hun bank als gevolg van Basel II (Bron: website EU).
 • 'Survey of European Banks'
  Als onderdeel van het rapport 'How to deal with the new rating culture' heeft de EU een onderzoek laten uitvoeren bij de verschillende Europese banken. De conclusies van dit onderzoek zijn gebruikt voor het rapport 'How to deal
  with the new rating culture' (Bron: website EU).
 • Toolkit MKB-bedrijven
  Deze toolkit voor het MKB geeft een algemeen kader en richtlijnen die Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) zullen helpen hun voorbereiding te beoordelen om na de introductie van het Basel II Akkoord en de Ontwerprichtlijn Vereist Kapitaal (OVK) van de Europese Unie financiering te verkrijgen van banken (Bron: www.sme-basel2.com).
 • 'Operational Risks in Europe'
  Dit artikel beschrijft gestructureerd de operationele risico's waar financiële instellingen mee geconfronteerd worden. Tevens belicht het de mogelijke oplossingen om deze risico's beter te beheersen.
 • 'Turning 'risky' confidence into risk confidence'
  De gevolgen van de ramp op 9/11 zijn immens. Zo ook voor risico management en meer specifiek de behandeling van operationele risico's. Dit artikel beschrijft de gevolgen hiervan bezien vanuit het Basel II akkoord.
Meer weten? Expand
* Verplicht veld  Email Error
Formulier sluiten

Contact