Netherlands

Enterprise Risk Management

 

Economisch en maatschappelijk vaarwater kan van de ene op de andere dag veranderen. Conventionele planningen blijken in roerige tijden en snel veranderende markten steeds vaker ontoereikend. Met alle financiële gevolgen van dien. Enterprise Risk Management biedt uitkomst.

 

Ondernemen met oog voor kansen
U, uw aandeelhouders en andere belanghebbenden willen weten met welke risico’s uw organisatie op korte en langere termijn te maken krijgt. En welke kansen zich aandienen! Met Enterprise Risk Management is dat mogelijk. ERM geeft u direct bruikbare informatie.
Zodat u snel actie kunt ondernemen op kansen en risico’s.

ERM: katalysator voor succes
Enterprise Risk Management (ERM) is een organisatiebrede aanpak waarmee Aon de kansen en risico’s voor uw organisatie nauwkeurig in kaart brengt. Dat levert uitstekende aanknopingspunten op voor een effectieve en succesvolle bedrijfsvoering.

Wat biedt Enterprise Risk Management?

  • Goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s
  • Waardevolle informatie om direct kansen te benutten
  • Concrete maatregelen om risico’s effectief te beperken
  • Inzicht in de risicokosten van uw organisatie
  • Professionele en stabiele bedrijfsvoering
  • Doeltreffend langetermijnsucces

Aon Global Risk Consulting
Onze ervaren adviseurs van Aon Global Risk Consulting (AGRC) ondersteunen u graag bij een ongeëvenaard secure ERM-aanpak voor uw organisatie. Zij helpen u bij het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico’s en kansen. Aon maakt gebruik van de laatste standaarden, methoden en technieken op het gebied van risicomanagement (COSO-standaard).