Netherlands

Project Risk Management (PRM): uw projectrisico's onder controle

Succesvolle projecten binnen budget en tijdsplanning

Realisatie van projecten is vaak complex en brengt vele risico’s met zich mee. Dit geldt voor alle soorten projecten zoals: bouwprojecten, organisatorische veranderingen, ICT implementaties, of organisatie van evenementen. Een gedegen projectmatige aanpak waarbij voldoende aandacht is voor risicomanagement draagt bij aan een succesvolle uitvoering van het project.

Risico’s kennen en beheersen

Risicomanagement speelt gedurende alle projectfasen een belangrijke rol. Dat begint al in de conceptuele fase van het project, vooraf aan de sluiting van projectcontracten. Aon Global Risk Consulting (AGRC) kan de projectorganisatie ondersteunen bij het toepassen van projectrisicomanagement in elk van de projectfasen. Hiermee krijgt het projectmanagement enerzijds goed inzicht in de belangrijkste risico's, de bestaande beheersmaatregelen en de te nemen stappen naar een mogelijk nog betere beheersing van de projectrisico's. Anderzijds wordt het risicomanagementproces en de besluitvorming omtrent risico’s efficient belegd binnen de projectorganisatie. AGRC richt zich op het beheersen van vertragingen, extra kosten of aantasting van de kwaliteit van het project om de invloed hiervan op het eindresultaat zo beperkt mogelijk te houden.

Uw voordelen

Projectrisicomanagement draagt bij aan de succesvolle realisatie van uw project. AGRC maakt de risico’s zoveel mogelijk op voorhand inzichtelijk zodat u maatregelen kunt treffen om risico's (nog) beter te beheersen. Enkele voordelen van Project Risk Management door de aanpak van AGRC zijn:
  • Een betere grip op het project zelf en in het bijzonder op de projectrisico’s.
  • Een betere voorbereiding op mogelijke incidenten en vertragingen.
  • De aanpak leidt tot een verdere professionalisering van het projectmanagement.
  • Adequaat risicomanagement kan substantieel bijdragen aan een beter imago van de projectorganisatie richting haar opdrachtgever(s) en andere betrokken partijen.
  • Het draagt bij aan een aanvaardbare risicoverdeling tussen de partners van het project.
  • Zichtbaar maken van de effecten van risico’s op het projectbudget of de aangehouden risicoreservering.
  • Het borgt een goede aansluiting tussen het project en het gekozen verzekeringsprogramma.

Aon Global Risk Consulting

Onze ervaren adviseurs van Aon Global Risk Consulting (AGRC) ondersteunen u graag bij uw project met een risicomanagement-aanpak. Zij helpen u bij het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico’s en hoe deze het beste te beheersen. 

Meer weten?

Aon PRM diensten

Relevante links