Netherlands

Retentie Analyse

In een optimaal risico financieringsprogramma wordt een afweging gemaakt tussen het overdragen van risico’s en zelf dragen hiervan. Hierdoor kan de laagste verwachte ‘Total Cost of Risk’ worden gerealiseerd. Retentie analyse 

Een hoger eigen risico zal minder premie betekenen, maar in geval van schade wel een hogere schadelast voor de onderneming. De optimale combinatie dient bepaald te worden, waarnaast de volgende resultaten worden nagestreefd:

  • Afstemmen van de risico financieringsstrategie op de financiële doelstellingen;
  • Verbeteren van de ‘financial visibility’ van risk/insurance management;
  • Gebruik van de resultaten als een goede ‘decision making tool’;
  • Minimaliseren van de total cost of risk.

Mogelijkheden Aon

Aon heeft veel ervaring met het uitvoeren van retentie analyses van verschillende omvang. Hierbij kan een koppeling worden gelegd met de Corporate Risk Tolerance van de onderneming of eventueel gebruik van een captive in het risico financieringsprogramma.

Contact