Netherlands

Risicomanagement implementatie

Aangezien een organisatie, de omgeving waarin zij opereert en het daaraan gerelateerde risicoprofiel voortdurend verandert, is het structureel toepassen van risicomanagement een belangrijke voorwaarde om risico's goed te kunnen managen. Aon begeleidt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van risicomanagement systemen.

Wat biedt deze dienst?

  • Inrichting van de risicomanagementfunctie binnen organisaties.
  • Vormgeving van beleid ten aanzien van corporate governance (Tabaksblat);
  • Opzet en inrichting van een organisatiestructuur inclusief overleg- en  rapportagestructuur (gebaseerd op COSO);
  • Realisatie van een risicomanagement handboek met procedures en richtlijnen;
  • Training en coaching van medewerkers;
  • Hulp bij het opstellen van een risicoparagraaf.

Overige diensten Aon

Naast implementatie van uw risicomanagement kan Aon uw onderneming bijstaan door het uitvoeren van een risicoanalyse. Daarnaast is het mogelijk uw risicomanagementbeleid te ondersteunen door gebruik te maken van een risicomanagement software tool.

Contact