Netherlands

Aon Global Risk Consulting

Aon Global Risk Consulting helpt uw organisatie bij het in kaart brengen van de risico's. De basis voor het benodigde inzicht in de risico's en de beheersing daarvan wordt verkregen door een gestructureerde en systematische risico-identificatie en -analyse.

Risicomanagement onderzoek

Een risicomanagement onderzoek bij de organisatie kan verschillende invalshoeken hebben. Aon Global Risk Consulting kan ondersteuning bieden bij bedrijfsbrede inventarisatie van de risico's en de opstelling van risicomanagement beleid:

Specifieke risico's

Tevens kan Aon Global Risk Consulting u adviseren ten aanzien van specifieke risico's:

Specifieke software

Tot slot kan uw risicomanagement worden bijgestaan door specifieke software:

  • Enterprise Risk Assessor 
Aon Global Risk Consulting is gespecialiseerd in bovengenoemde dienstverlening, maar kan ook een oplossing bieden ten aanzien van uw overige risicomanagement vraagstukken.

Contact