Netherlands

Zicht op risico’s en weerstandsvermogen

Als organisatie met een publieke taak ziet u de eisen op het gebied van verantwoording toenemen. Over hoe u financiële risico’s opvangt en of u niet te veel reserves aanhoudt. Aon berekent uw benodigde weerstandscapaciteit, met een beproefd model voor risicosimulatie. Tevens kunt u hiermee een start maken met risicomanagement als sturingsinstrument voor het nastreven van uw organisatiedoelstelling.

Risicoanalyse; betrouwbare antwoorden

Op welke risico’s moet uw organisatie bedacht zijn? En welke reserve is nodig om onverwachte schades het hoofd te bieden? Met een risicoanalyse door Aon krijgt u betrouwbare antwoorden. Aon geeft u inzicht, zodat u weet:
  • welke bedreigingen voor uw organisatie gelden
  • welke kosten hiermee gemoeid zijn
  • welke reserve hiervoor noodzakelijk is

Benodigde weerstandscapaciteit

Het onderzoek dat Aon uitvoert, legt de basis voor het opstellen van uw eigen begroting. Zo bent u optimaal voorbereid op financiële tegenslagen. Het kan zelfs betekenen dat uw reservering omlaag kan. Dat is mooi, want meer reserves zijn niet altijd beter. Er kan dan extra vermogen beschikbaar komen voor uw kernactiviteiten.

Uw voordelen

Met een risicoanalyse door Aon beschikt u over:
  • Gedegen inzicht in de risico’s en de mate van risicobeheersing.
  • Betrouwbaar hulpmiddel om een gefundeerde beslissing te nemen over de hoogte van de aan te houden reserves.
  • Verantwoordingsinstrument voor de hoogte van de reserves.
  • Transparantie die de wetgever en andere stakeholders van uw organisatie vragen.
  • Gekwantificeerde en meetbare risico’s, specifiek voor uw organisatie.
  • Startpunt voor breder risicomanagement.

Gezamenlijk traject

Aon vindt het van belang dat de risicoanalyse draagvlak heeft en aansluit bij de realiteit van uw organisatie. Daarom kiezen we voor een gezamenlijk traject met u. Wij bieden u een specifieke aanpak met vijf fases. Ook bieden we ‘training on the job’ voor medewerkers die bij het proces betrokken zijn. Zodat zij zelfstandig het risicomanagement verder kunnen ontwikkelen.

Contact

Gerelateerde diensten