Netherlands

Samenwerking Aon en VCSW

 

Er is een grote kans dat werkgevers te veel (sociale) verzekeringspremies betalen. Door nieuwe regels en steeds veranderende wetgeving zijn sociale verzekeringen een complex geheel geworden. Ook zijn gegevens van de belastingdienst of tekortkomingen in het salarisadministratiesysteem vaak moeilijk te controleren. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers door de complexiteit het overzicht niet meer hebben en dus te veel premie afdragen.

Aon voert (namens de werkgever) onderzoeken uit om te voorkomen dat werkgevers te veel (sociale) verzekeringspremies betalen. Aon werkt voor deze dienstverlening samen met VCSW. VCSW is gespecialiseerd in de uitvoering van dit type onderzoeken en is door Aon geselecteerd als exclusieve uitvoeringspartner. Om de onderzoeken te kunnen uitvoeren kan VCSW namens Aon direct gegevens uitvragen bij werkgevers en/of werknemers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de AVG heeft Aon een Privacy Verklaring afgegeven die van toepassing is op de algehele dienstverlening van Aon. De Privacy Verklaring is in te zien via www.aon.nl/privacyverklaring. Daarnaast hebben Aon en VCSW een verwerkersovereenkomst met elkaar afgesloten om de informatiebeveiliging te waarborgen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze samenwerking? Neem dan contact op met uw client consultant.

VCSW is tevens telefonisch bereikbaar op 070-2045092, zie ook www.vcsw.nl.