Netherlands

Verzuim

 

Verzuim Totaal - Dekkingen gratis meeverzekerd

 

Overlijdensuitkering
In geval van overlijden van een werknemer, biedt de verzuimverzekering dekking voor de wettelijke verplichte overlijdensuitkering.

Rechtsbijstand
Voor rechtsbijstand biedt de verzuimverzekering dekking tot een kostenmaximum van EUR 25.000,- bij

  • verhaal van loonschade op de aansprakelijke derden;
  • conflicten met werknemers over de loondoorbetalingsplicht;
  • andersoortige verzuimconflicten met werknemers.

 

Bijdrage in reïntegratiekosten
Bij dreigend langdurig verzuim kunnen de kosten onverwachts hoog oplopen. De verzuimverzekering van Aon biedt in geval van externe reïntegratie een vergoeding tot maximaal EUR 2.500,- per medewerker per jaar. Kiest u voor Verzuim Totaal van Aon, dan wordt de vergoeding verdubbeld tot maximaal EUR 5.000,- per medewerker per jaar. Verzuimadvies verzorgt de verzuim- en reïntegratiebegeleiding.

Meer over Verzuim Totaal