Netherlands

Verzuim

 

Verzuim Totaal - Mogelijkheden

 

De mogelijkheden van Verzuim Totaal op een rij:

Ziekteverzuimverzekering
Aon heeft het financiële risico ondergebracht bij verschillende gerenommeerde verzuimverzekeraars. Hierdoor profiteert u van een scherpgeprijsde ziekteverzuimverzekering afgestemd op uw situatie.

Verzekerde loonsom
Bij de Verzuim Totaal bent u verzekerd voor 12 maal het bruto maandsalaris van uw verzuimde medewerker, plus vakantiegeld en een vaste 13de maand. Extra werkgeverslasten voor overwerk, inhuur tijdelijk personeel en dergelijke, kunnen worden meeverzekerd. Evenals overige toeslagen op het loon met de keuze voor een vast opslagpercentage van 10% of 20%.

Maximum verzekerd jaarsalaris
EUR 150.000,- per werknemer.

Werkgeverslasten
Mee te verzekeren tot een maximum van 25%.

Dekkingspercentage
In het eerste jaar heeft u keuze uit 70, 80, 90 en 100% van de verzekerde loonsom. Het tweede jaar * biedt u keuze uit 70 en 100% van de verzekerde loonsom.

Eigen risico variant
Conventioneel (eigen risico in werkdagen). Deze conventionele verzuimverzekering keert uit zodra het ziekteverzuim van de werknemer langer duurt dan het aantal werkdagen waarvoor u het eigen risico draagt. Bij de bepaling van het eigen risico heeft u keuze uit 10, 30 65, 130 en 260 dagen.

Stop Loss (eigen risico in geld
De verzuimverzekering 'Stop Loss' keert uit zodra het doorbetaalde loon bij ziekte hoger is dan het voor de verzekering vastgestelde bedrag van uw eigen risico. Deze verzekeringsvorm is geschikt voor bedrijven met een loonsom vanaf EUR 675.000. Uitgangspunt is dat het eigen risico ongeveer gelijk is aan het gemiddelde doorbetaalde loon bij ziekte. Deze verzekering geeft dekking bij onverwachte pieken in het verzuim.

Verzuimadministratie Click & Claim
Click & Claim

is een snelle, eenvoudige onlinetoepassing voor ziek- en herstelmeldingen van uw medewerkers. Via deze toepassing worden de verzuimbegeleider, arbodienstverlener en de schadeafdeling van Aon geïnformeerd. Met Click & Claim wordt het hele proces van verzuimbegeleiding en de afwikkeling van uw financiële schade automatisch in gang gezet. Daarnaast ontvangt Aon via Click & Claim de actuele loongegevens en mutaties binnen uw medewerkersbestand. Met gebruik van Click & Claim garanderen wij u een snelle schadeafwikkeling en een automatische verrekening.

Uniek: meeverzekeren DGA
Uniek bij Aon Verzuim Totaal is het meeverzekeren van de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder). De DGA kan namelijk geen aanspraak maken op de sociale werknemersverzekeringen. Hij kan dus bij arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden met forse financiële schade. Verzuim Totaal van Aon biedt een maatwerkoplossing voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid van de DGA. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf beschikt over ten minste vijf personeelsleden;
  • Het verzekerde jaarsalaris bedraagt maximaal EUR 100.000,- exclusief werkgeverslasten e.d.;
  • Acceptatie vindt plaats na de beoordeling van een korte gezondheidsverklaring;
  • Schadeafwikkeling doet het verzuimadvies van Aon;
  • Het meeverzekeren van de DGA is alleen mogelijk in combinatie met de conventionele verzekeringsvorm .

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Aon heeft voor het verzekeren van arbeidsongeschiktheid aansluitend op de verzuimverzekering een arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat ontworpen. Tegen een zeer aantrekkelijk tarief!

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

* Het dekkingspercentage voor het tweede jaar kan niet hoger zijn dan het dekkingspercentage voor het eerste jaar.
 

Meer over Verzuim Totaal