Netherlands

Verzuim

 

Verzuim Totaal - Professionals bij Aon verzuimadvies

 

De verzuimadviseur van Aon begeleidt u tijdens het hele traject van de verzuimperiode van uw medewerker. Onze verzuimadviseurs zijn specialisten in het analyseren, beoordelen en oplossen van de daadwerkelijke oorzaken van verzuim.

De bedrijfsarts is gericht op bewaking van het medische afbreukrisico voor reïntegratie. De bedrijfsarts wordt alleen ingeschakeld als de situatie om een medische beoordeling vraagt.

Als klant van Aon verzuimadvies maakt u gratis gebruik van de online tool 'Aon PeopleOnline'. U heeft hiermee 24 uur per dag, 7 dagen per week inzicht in de voortgang van dossiers. In deze dossiers werken ook de bedrijfsarts en de verzuimadviseur. Dit geeft u altijd een actueel overzicht van de voortgang van de reïntegratie van uw verzuimende medewerker.

Meer over Verzuim Totaal