Netherlands

Verzuim

 

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan bij werkgevers veel vragen oproepen: hoe zit het met de loondoorbetaling? Hoe kan ik een zieke werknemer het beste helpen bij zijn terugkeer? Aan welke regels en wetten moet ik voldoen? De specialisten van Aon kennen de problemen én oplossingen van ziekteverzuim en adviseren u graag hierover.

 

Uw verzuimrisico's onder controle
Aon adviseert werkgevers met meer dan 25 werknemers over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zodat u:

  • De weg vindt in het doolhof van wet- en regelgeving
  • Overzicht heeft over de risico’s
  • Uw risico’s onder controle houdt
  • Zieke medewerkers succesvol reïntegreert
  • De beste financiële keuzes kunt maken

Uw verzuimrisico's verzekerd
De eerste twee ziektejaren van een werknemer komen voor uw rekening. Daarna komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een WGA of IVA-uitkering. U kunt de verzekering van het ziekteverzuimrisico naar eigen inzicht inrichten. Zo kunt u ervoor kiezen het risico geheel zelf te dragen of dit samen met een verzekeraar te doen. Aon helpt u bij de overweging en bij het kiezen van de beste verzekeraar.

Wat kunt u besparen?
Wilt u weten wat u kunt besparen door uw verzuimbeleid aan te passen? Maakt u dan een afspraak voor een gratis Benchmark Verzuim. Wij vergelijken dan een aantal kerngegevens van uw organisatie met algemene ervaringscijfers, zodat u een globaal beeld krijgt van de impact van verzuim- en arbeidsongeschiktheid op uw organisatie en de besparingsmogelijkheden.

Succesvol reïntegreren
De overheid wil voorkomen dat te veel mensen in de WIA terechtkomen. Zij verlangt in dat kader een actieve bijdrage van u en uw werknemers. Wat u precies moet doen, is vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Onze specialisten kennen alle ins en outs van deze wet en kunnen u dus goed adviseren over succesvolle reïntegratie binnen de kaders van deze wet.

Profiteer mee van onze ervaring
De specialisten van Aon adviseren u niet alleen over de verzekeringstechnische aspecten van arbeidsongeschiktheid, verzuim en reïntegratie. Zij zijn ook goed op de hoogte van de juridische en arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Bovendien hebben zij door de uitgebreide klantenkring van wereldspeler Aon altijd de beschikking over specifieke informatie over uw branche. Ondanks de omvang van onze organisatie hechten wij veel belang aan persoonlijk contact: u heeft een vaste contactpersoon die precies weet wat er in uw organisatie speelt. Doordat Aon volledig onafhankelijk is van verzekeraars en arbodiensten, garanderen wij u een onafhankelijk advies.

Claimdesk
Behalve u, als werkgever, hebben ook verzekeraars belang bij snelle en duurzame terugkeer van een zieke werknemer. U kunt verzekeraars dan ook aanspreken op een concrete financiële bijdrage aan de kosten voor preventie van ziekteverzuim of re-integratie van een werknemer. Aon helpt u hierbij.

Lees meer  

Ziektekostenverzekering
Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 heeft u als werkgever de mogelijkheid al uw medewerkers een zorgverzekering aan te bieden via een collectief contract. U kunt met behulp van een pakket arbeidsgerelateerde zorg het collectieve contract inzetten om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

Lees meer