Netherlands

Aon Verzuimtotaal

 

De voordelen

Met Aon Verzuimtotaal heeft u altijd inzicht in het verzuim binnen uw organisatie. Aon analyseert de oorzaak van het verzuim en ondersteunt u bij het terugdringen van dit verzuim. U krijgt een vaste verzuimadviseur toegewezen, die goed op de hoogte is van uw situatie. Zo beperkt Aon samen met u efficiënt de verzuimkosten voor uw organisatie.

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen werken bij Aon verzuimadviseurs en bedrijfsartsen nauw samen. Zodra een medewerker ziek wordt, bekijken zij samen met u en de medewerker wat de oorzaak van het verzuim is. Dit gaat verder dan eventuele medische oorzaken. Veel verzuim is namelijk gedrag gerelateerd en daardoor beïnvloedbaar.
Om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen, stellen onze verzuimadviseurs een re-integratieplan op. Ook coachen en adviseren zij u in het verdere re-integratietraject.

Aon Verzuimtotaal heeft voor uw organisatie nog meer voordelen:

  • Een integrale aanpak: Verzuim, WGA en Zorg geregeld onder één dak. Zo behaalt u maximaal resultaat, omdat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten.
  • Onafhankelijk: Als bemiddelaar heeft Aon geen belang bij de uitvoering van keuringen, behandelingen of re-integratiewerkzaamheden. Dat stelt ons in staat u onafhankelijk te adviseren.
  • Voordelige oplossing: Onze claimdesk zoekt met u naar de meest voordelige oplossing. Zo onderhandelen wij met uw zorg- en WGA-verzekeraar over de vergoeding van behandelingen. Alles met als doel te voorkomen dat een medewerker langdurig uitgeschakeld is.
  • Coaching: Onze experts adviseren u / uw leidinggevenden over wat zij wel en niet mogen vragen aan medewerkers die zich ziekmelden. Ook denken zij actief mee over mogelijkheden om uw zieke medewerkers weer duurzaam aan het werk te krijgen.
  • Preventie: Door middel van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) helpt Aon u om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Kiest u ook voor een verzuimverzekering via Aon, dan is uw verzuimverzekering en arbodienstverlening geregeld onder één dak in het totaalpakket Aon Verzuimtotaal. Bovendien profiteert u dan van:

  • Ruime dekking: onder andere loondoorbetaling tijdens ziekte, overlijdensdekking, directeur-grootaandeelhouders en oudere werknemers zijn optioneel mee te verzekeren.
  • Re-integratiebudget: In de polis zit voor klanten van Aon Verzuimtotaal een re-integratiebudget van maximaal 5.000 euro per zieke werknemer per jaar. Dat noemen wij het Budget terug naar Werk. Dit betekent dat behandeling van de klachten eerder – en soms zelfs preventief – kan plaatsvinden.
  • Poortwachtergarantie: U voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim (mits u alle adviezen van Aon Verzuimadvies tijdig heeft opgevolgd).
 

Meer over Verzuim Totaal