Netherlands
whitepaper risicomanagement in de caresector

Risicomanagement in de zorgsector

Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's.

Het initiëren van risicomanagement in de zorgsector is veelal compliance-gedreven. In het leven geroepen vanuit de wens van interne en externe toezichthouders en gericht op het voldoen aan externe richtlijnen. Binnen zorginstellingen worden vele initiatieven opgestart om risico's te identificeren en te beheersen. Vaak zonder een duidelijke samenhang of gestructureerde integrale visie.

De uitdaging is nu om een eigen visie op risicomanagement te ontwikkelen gericht op het realiseren van de ambities van de organisatie. Met zicht op de risico's én kansen die zich daarbij kunnen voordoen zodat deze weloverwogen genomen of benut kunnen worden. Immers in het niet benutten van kansen schuilen veelal de risico's op langere termijn.

Leer in deze whitepaper wat de belangrijkste trends zijn op het gebied van risico's en op welke manier u deze kunt beheersen.

Contact

Downloaden

Relevante links

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte