Netherlands

Drie vragen over eigenrisicodragerschap

 

De uitvoering van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is een complexe bezigheid

Om organisaties daarbij te helpen biedt Aon sinds 1 juli 2013 de dienstverlening Ziektewet Casemanagement aan. Gediplomeerde casemanagers ondersteunen organisaties bij de ziektewetbegeleiding, verloning en begeleiding van zieke ex-medewerkers.

De nieuwe dienstverlening is onlangs onderworpen aan een audit van het UWV. Het oordeel was positief. Eric Peters, managing consultant bij Aon Hewitt en verantwoordelijk voor deze dienstverlening, is trots op de casemanagers. Hij beantwoordt drie vragen over eigenrisicodragerschap.
 

Wat houdt eigenrisicodragerschap in?
Nederland kent een sociaal stelsel waarin 'de vervuiler betaalt'. De modernisering ziektewet, of formeel BeZaVa (wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters), is daar een logisch vervolg op. Hoe meer zieke werknemers uit dienst gaan, hoe hoger de premie die je als werkgever betaalt. De kosten daarvan kun je op twee manieren voldoen: via het UWV of door ze als werkgever zelf te betalen. Omdat het UWV een minimumpremie hanteert, zijn bedrijven met weinig zieke medewerkers in veel gevallen beter af als zij zelf het risico dragen voor de Ziektewet.

Sinds de invoering van de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet per 1 januari 2014, kiezen steeds meer werkgevers ervoor de risico's zelf te dragen. Zij betalen dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV en nemen de kosten voor de ziektewetuitkering voor eigen rekening. Op die manier hebben zij meer invloed op de kosten en kunnen zij meer doen om medewerkers te stimuleren weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan.

Waar moeten eigenrisicodragers op letten?
De overstap naar eigenrisicodragerschap kan een lastige keuze zijn. Je moet als werkgever exact weten wat je verantwoordelijkheden zijn als je eigenrisicodrager voor de ziektewet wordt. Als de keuze voor eigenrisicodragerschap is gemaakt, krijg je als werkgever namelijk te maken met complexe regels. Je wordt zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling aan zieke werknemers en je moet er zelf voor zorgen dat zieke (ex-)medewerkers worden begeleid. Daarover zijn allerlei regels en verantwoordelijkheden vastgelegd in de wet verbetering Poortwachter en Ziektewet. Dit zijn regels die onbekend zijn bij de gemiddelde arbodienst en waarvoor je specialisten nodig hebt. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens dienstverband ziek zijn, maar geen recht hebben op een ziektewetuitkering. Ook kan het zijn dat er wel recht op een ziektewet uitkering is, maar dat de werkgever deze niet hoeft te betalen.

Kunnen werkgevers de uitvoering zelf organiseren?
Er zijn organisaties die de uitvoering en verloning liever zelf regelen. Voor hele grote organisaties, die zelf over voldoende kennis beschikken en veel medewerkers hebben die ziek uit dienst gaan, is dat soms een interessante optie. Belangrijke voorwaarde is wel dat zij over voldoende casussen beschikken en dat zij zelf specialisten in huis halen met actuele kennis van de ziektewet. Daarnaast moet de continuïteit van het proces goed geborgd zijn.

Voor de meeste bedrijven is de keuze om de uitvoering geheel in eigen beheer te organiseren een te grote stap. In veel gevallen is het efficiënter om de uitvoering uit te besteden. De casemanagers van Aon Hewitt kennen de afspraken die vallen binnen de Ziektewet en zorgen dat de uitvoering, verloning en arbodienstverlening daar naadloos op aansluiten. De specialisten van Aon kunnen organisaties ook ondersteunen bij de vraag of eigenrisicodragerschap voor de ziektewet interessant voor hen is.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Ziektewet Casemanagement van Aon Hewitt of de audit van het UWV? Neem dan contact op met Eric Peters, managing consultant bij Aon Hewitt.