Netherlands

Modernisering Ziektewet

 

Whitepaper: Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger het verzuim, hoe meer premie u straks betaalt. Ook voor u geldt dat het belang van verzuim- en schadelastbeheersing nu groter is dan ooit.

Hoe staat u ervoor? Hoe kunt u uw risico's het hoofd bieden? Goed voorbereid zijn is belangrijk. Aon zet alle belangrijke ontwikkelingen op een rij en biedt u een handreiking om risico's boven tafel te krijgen. Zodat u die maatregelen kunt treffen die nodig zijn om slim in te spelen op alle veranderingen.

Andere regels, andere risico's
De trend is al jaren zichtbaar: de kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van werkgevers te liggen. De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, onderdeel van de Modernisering Ziektewet, is daarop geen uitzondering. Sterker, de 'nieuwe' Ziektewet heeft grote gevolgen voor werkgevers die met relatief veel tijdelijke contracten werken. Hoe hoger het verzuim van uw medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie u als werkgever gaat betalen. De wet – die op 1 januari 2013 is ingegaan – heeft gevolgen voor de premie die u betaalt voor Ziektewet- en WGA-uitkeringen. U als werkgever merkt dat vanaf 2014.

Wilt u de hele whitepaper lezen? Vult u dan onderstaand formulier in:

Ja, ik wil de whitepaper downloaden!

 

 

 

Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.