Netherlands
Bent u klaar voor alle wijzigingen in de sociale zekerheid? | Aon

Bent u klaar voor alle wijzigingen in de sociale zekerheid?


De wetswijzigingen in de sociale zekerheid volgen elkaar in hoog tempo op. Deze wijzigingen hebben grote gevolgen voor uw arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen. Heeft u alle wijzigingen van onder meer de Wet werk en zekerheid, Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, de Ziektewet en de WGA goed doorgevoerd in uw organisatie? Zijn uw arbeidsvoorwaarden en toezeggingen aan medewerkers nog wel actueel?

Om niet voor onaangename verrassingen komen te staan, is een inventarisatie essentieel. Wij analyseren met ons onderzoek Arbeidsvoorwaardelijke Toezeggingen of u optimaal gebruik maakt van de nieuwe regels en adviseren u over een eventuele aanpassing van de arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen, waardoor u mogelijk geld kunt besparen.

Wilt u meer informatie download dan de onepager 'Onderzoek Arbeidsvoorwaardelijke Toezeggingen' of neem contact op met Bart Mol.