Netherlands
Rekentool: Gedifferentieerde premie Ziektewet, WGA en WGA flex

Gedifferentieerde premie Ziektewet, WGA en WGA flex


Met de invoering van de Modernisering Ziektewet is ook de premieheffing voor Ziektewet en WGA veranderd. De Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WGA vast, WGA flex en Ziektewet) wordt door de Belastingdienst aan u opgelegd, naar verwachting ontvangt u deze eind november. Op 1 september 2014 heeft het UWV de bijbehorende parameters bekendgemaakt.

Bereken gedifferentieerde premies
Door het invullen van een aantal gegevens in onze tool kunt u nu al een indicatie krijgen van de gedifferentieerde premies die u voor de Ziektewet, WGA en WGA flex gaat betalen.

BEREKEN GEDIFFERENTIEERDE PREMIE 2015
Gemiddelde premieloonsom periode 2009-2013
Premieloonsom 2013
Ziektewetuitkeringen 2013
WGA-uitkeringen 2013 vaste medewerkers
WGA-uitkeringen 2013 tijdelijke medewerkers
Sector
UITKOMSTEN    
Kwalificatie werkgever
Gedifferentieerde premie WGA vast
Gedifferentieerde premie WGA flex
Gedifferentieerde premie ZW