Netherlands

Zorgspecial 2014

 

Beperking vrije artsenkeuze van de baan, maar zorgsturing blijft risico voor werkgevers

Onverwacht wees de Eerste Kamer op 16 december 2014 het wetsvoorstel af om zorgverzekeraars meer mogelijkheden tot zorgsturing te geven. De verrassing was groot omdat het wetsvoorstel eerder door de Tweede Kamer was aangenomen. De voorgenomen wijziging had verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zowel voor uw zorgcollectiviteit als voor de zorgverzekering van uw werknemers. Maar ook nu de wetswijziging voorlopig van de baan is, blijft zorgsturing een risico voor werkgevers.

Deel deze pagina

Het idee van een beperking van de vrije artsenkeuze was dat zorgverzekeraars selectiever zorgaanbieders contracteren. Bij klachten worden mensen doorverwezen naar een selecte groep zorgverleners, die daardoor redelijk zeker zijn van een bepaald aanbod aan patiënten. Zorgverzekeraars en zorgverleners zouden zo tot betere afspraken over kwaliteit en prijs van de zorg kunnen komen. Op termijn had dat moeten resulteren in goedkopere en kwalitatief betere zorg.

Gevolgen voor werkgevers
Een beperking van de vrije artsenkeuze kan ook u als werkgever in de buidel raken. Als uw werknemers bijvoorbeeld verder moeten reizen om een gecontracteerd ziekenhuis te bereiken, kunnen de zorgkosten al snel flink oplopen.

Stand van zaken
Hoewel het voorstel voorlopig niet doorgaat, hebben zorgverzekeraars ook zonder de wetswijziging de mogelijkheid om de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg te beperken. Op basis van jurisprudentie moeten zorgverzekeraars namelijk 75% van de kosten van niet-gecontracteerde zorg vergoeden aan verzekerden met een naturapolis. De rest komt voor rekening van de verzekerde. Bij een ziekenhuisopname kan de verzekerde dus alsnog met een forse eigen bijdrage komen te zitten.

Budgetpolis
Een specifieke variant van de naturapolis is de zogenaamde “budgetpolis”. Dit is een zorgverzekering waarvoor meestal slechts een beperkt aantal zorgverleners is gecontracteerd. Medicijnen moeten vaak via internet besteld worden bij de budgetpolis. Daardoor is deze polis meestal een stuk goedkoper dan reguliere zorgpolissen. Ook voor deze polissen geldt momenteel al dat verzekeraars de vergoeding van niet-gecontracteerde zorgverleners mogen beperkten tot ongeveer 75% van de zorgkosten.

Omdat verzekerden vaak een keuze maken op basis van prijs, zeker nu de zorgverzekeringspremies weer stijgen, verwacht Aon dat de budgetpolis aan populariteit zal winnen. Werknemers met deze polisvariant zullen in veel gevallen verder moeten reizen voor de benodigde zorg, wat weer kan leiden tot meer verzuim. Of een zorgnota wordt slechts gedeeltelijk vergoed omdat gebruik is gemaakt van niet-gecontracteerde zorg, waarna de werknemer bij u aanklopt met de vraag om de kosten te delen. Het is dus maar de vraag of het voor werkgevers verstandig is om een budgetpolis aan te bieden binnen de zorgcollectiviteit.

Vervolg
Het afgewezen wetsvoorstel is een domper voor het kabinet, omdat de selectievere zorginkoop door zorgverzekeraars tot een bezuiniging van € 1 miljard had moeten leiden. Het is dus van groot belang voor de regering dat het wetsvoorstel alsnog wordt ingediend en aangenomen. Gebeurt dat niet, dan moet elders bezuinigd worden. Aon signaleert een trend dat zorgverzekeraars steeds selectiever zorg inkopen en dat ze meer controle willen over de kwaliteit van zorgverleners. Dat is een goede ontwikkeling als de kwaliteit van de zorg daardoor werkelijk verbetert. Helaas is momenteel veel te weinig informatie beschikbaar waarmee de kwaliteit van zorgverleners te vergelijken is.

Aon pleit voor de ontwikkeling van objectieve kwaliteitscriteria waarmee werkgevers en consumenten een verantwoorde keuze voor een zorgverzekering kunnen maken. Dat moet ook bij beperkte zorgcontracten kunnen.