Netherlands

Zorgspecial 2014

 

Zorgverzekeringswet 2015: de belangrijkste wijzigingen

Wijzigingen in de Zorgverzekeringswet leiden al jaren tot een steeds kleiner basispakket. In 2015 kentert die trend: het pakket wordt volgend jaar flink uitgebreid. Oorzaak is de overheveling van zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar zorgverzekeraars. Wat zijn precies de gevolgen voor het basispakket en hoe is straks de financiering van de Zorgverzekeringswet geregeld?

Deel deze pagina

Inkomensafhankelijke bijdrage omlaag
Om de Zorgverzekeringswet te financieren betalen werkgevers traditioneel de helft van de zorg via de inkomensafhankelijke bijdrage. Ze houden daarvoor een deel in van het loon van hun werknemers. Deze bijdrage daalt fors, van 7,50% in 2014 naar 6,95% volgend jaar. Dat komt doordat de gemiddelde premie in 2014 onverwacht lager uitviel. In 2015 wordt de teveel betaalde premie via de inkomensafhankelijke bijdrage gecorrigeerd.

AWBZ
De AWBZ ondergaat volgend jaar verreweg de grootste verandering. AWBZ-zorg gericht op genezing komt per 2015 namelijk over naar de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zintuiglijke gehandicaptenzorg waarbij opname in een instelling niet nodig is. Ook het verblijf in een GGZ-instelling (geestelijke gezondheidszorg) wordt grotendeels overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging zonder opname uit de AWBZ, valt in 2015 volledig onder de basisverzekering.

Uit het pakket
De jeugd-GGZ, waaronder dyslexie, gaat per 2015 uit het basispakket. Deze zorg zal worden ondergebracht in de nieuwe Jeugdwet, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De reiskostenvergoedingen voor donors, prenatale screening en revalidatie voor ouderen (geriatrische revalidatie) worden gewijzigd. Ook de controle op zorgaanspraak verandert: de wijkverpleegkundige gaat sterker bepalen of iemand zorg vanuit de Zorgverzekeringswet nodig heeft.

Voorwaardelijke toelating
Het komt vaak voor dat succesvolle behandelingen en medicijnen nog niet aantoonbaar voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit soort gevallen kunnen vanaf volgend jaar tijdelijk (maximaal vier jaar) en voorwaardelijk opgenomen worden in het basispakket – ook wel “voorwaardelijke toelating” genoemd. Er geldt een duidelijke beperking voor het aantal toelatingen: concreet mogen vanaf 2015 hoogstens vijf behandelingen en twee medicijnen worden opgenomen in het basispakket.

Eigen risico en premies stijgen
Als gevolg van de overheveling vanuit de AWBZ zal het verplichte eigen risico vanaf 2015 jaarlijks met € 15 stijgen. Daarmee komt het totale eigen risico in 2015 uit op € 375. Ook de premies zullen volgens VWS in 2015 stijgen, naar € 110 gemiddeld. In een ander artikel in deze zorgspecial wordt dieper ingegaan op de landelijke trends op het gebied van de maandelijkse premie.

De zorgverzekering van uw medewerkers wordt dus duurder. Welke gevolgen dat heeft voor u als werkgever, lees u in ons artikel over zorgmijding en wanbetalers.

Meer informatie
Aon houdt klanten online al enige tijd op de hoogte van de aanstaande wijzigingen in de Zorgverzekeringswet. Meer details over de basispakketwijzigingen kunt u teruglezen op de website van Aon.