Netherlands

De budgetpolis: aanbevelen of verbieden?

 

Column

Het zal u niet ontgaan zijn: de budgetpolis, een speciale variant van de zorgverzekering, heeft dit jaar veel kritiek te verduren gehad. De storm kwam op gang toen verzekerden onverwachts hun zorgkosten niet volledig vergoed kregen. In de media werd moord en brand geschreeuwd: verzekeraars hadden hun klanten beter moeten informeren over de beperkte polisvoorwaarden. In de politiek gingen zelfs stemmen op om de budgetpolis te verbieden. Grote kans dat ook u inmiddels sceptisch bent. Maar is die budgetpolis echt zo’n gedrocht?

 

Voor alle duidelijkheid: ‘de’ budgetpolis bestaat niet. De term is een verzamelbegrip voor een breed scala aan goedkopere polis-varianten, aangeboden door verschillende zorgverzekeraars. De aantrekkingskracht voor consumenten zit hem in de lage premie – wie zegt daar nou nee tegen? De premie van een budgetpolis is zo laag omdat de verzekeraar een of meer beperkingen heeft ingebouwd, waarmee hij geld bespaart.

Wanneer is er sprake van een budgetpolis?
In een recent rapport stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat er in 2015 zeventien zorgpolissen met budgetkenmerken op de markt zijn. De NZa gaat daarbij uit van negen kenmerken, waaronder selectieve contracten met ziekenhuizen, hulpmiddelenzorg of verplichte online handelingen zoals het online declareren van nota’s. Als deze kenmerken vergezeld gaan met een beperkte vergoeding (75% of minder), spreekt de NZa van een budgetpolis.

 

Meer verzuim
De kritiek op de budgetpolis blijft niet beperkt tot gebrekkige communicatie, waardoor consumenten regelmatig door niet-vergoede zorgkosten worden verrast. Ook als uw werknemer keurig voor een gecontracteerde zorgverlener kiest, kan dat duur uitpakken. Bijvoorbeeld als gevolg van extra reistijd. U wordt dan mogelijk geconfronteerd met langer verzuim, omdat verder gereisd moet worden voor een gecontracteerde zorgverlener.

Randvoorwaarden
Of het een goed idee is om de budgetpolis dan maar te verbieden? Nee, wat mij betreft niet. De reden is dat selectieve zorginkoop ook een belangrijk positief effect heeft: zorgverleners zullen zich meer gaan specialiseren in bepaalde behandelingen waardoor de kwaliteit van de geleverde zorg stijgt.

Voordat ik de budgetpolis écht zou durven aanbevelen, zijn er twee randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • De communicatie over de polis moet eenduidig en duidelijk zijn voor alle (potentiële) verzekerden. Alleen zo kunnen zij goed geïnformeerd een welbewuste keuze maken en is de lage premie niet de enige prikkel.
  • De kwaliteit van alle zorg moet transparant en vergelijkbaar zijn. Als de kwaliteit van zorg bij gecontracteerde zorgverleners voor een budgetpolis beter is dan die bij een gewone polis, mag daar ook extra reistijd tegenover staan.
Mijn conclusie is dat op beide punten nu nog veel werk te verrichten is. Om dit gedaan te krijgen is een gezamenlijke inzet van zorgverzekeraars, zorgverleners, overheid én consumentenorganisaties cruciaal.

 

Marc van Westerlaak, Client Consultant Corporate Wellness