Netherlands

Drie tips om uw medewerkers bij financiële problemen te helpen

 

Steeds meer mensen in Nederland kunnen de premie van hun zorgverzekering niet meer betalen. Als dat bij uw werknemers gebeurt, kunt u daar behoorlijk last van krijgen: een werknemer die loonbeslag krijgt opgelegd, zal eerder geneigd zijn om zorg die niet wordt vergoed of onder het eigen risico valt uit te stellen of te vermijden. Daardoor neemt het risico toe dat hij of zij langdurig uitvalt.

Wat kunt u als werkgever doen om bij financiële problemen te helpen? Aon geeft drie tips.

1. Ga in gesprek
Heeft u een vermoeden van financiële problemen bij een van uw werknemers? Ga erover met hem of haar in gesprek. Zo kunt u makkelijker meedenken over een oplossing en voorkomt u dat het probleem verder escaleert. Uw aandacht alleen al kan veel spanning wegnemen.

2. Wees discreet
Benadruk vanaf het eerste contact dat u volledig vertrouwelijk met alle informatie omgaat. Op financiële problemen heerst een flink taboe, mensen schamen zich ervoor. Zonder volledig vertrouwen kunt u uw medewerker niet bij zijn betalingsproblemen helpen.

3. Bied professionele hulp
Financiële problemen zijn vaak van structurele aard en vragen dan ook om serieuze aandacht. Gebruik het gesprek als een opstap naar professionele hulp: bied bijvoorbeeld ondersteuning aan in de vorm van een budgetcoach of bedrijfsmaatschappelijk werk. Gaat uw medewerker daarop in, spreek dan af om periodiek te bespreken hoe het gaat. Als u een zorgcollectiviteit heeft, loont het de moeite om de zorgverzekeraar na te gaan of een budgetcoach (gedeeltelijk) kan worden vergoed. Aon helpt u hier graag bij!

 

Overheidsmaatregelen
De overheid heeft extra maatregelen aangekondigd om wanbetaling harder aan te pakken. Sommige wetgeving wordt mogelijk al per 2016 aangepast. Een greep uit de maatregelen:

  • Mensen zonder geldig woonadres in Nederland kunnen zich niet zomaar aanmelden bij een zorgverzekeraar. De verzekeraar moet ervoor zorgen dat de administratie op orde is. Dit kan de aanmelding van uw werknemers die in het buitenland wonen ingewikkelder maken.
  • Een voormalig wanbetaler die al enkele maanden premie aan het Zorginstituut betaalt, wordt eerder uit het bestuursrechtelijk incassoregiem gehaald en naar de verzekeraar ‘teruggeleid’. Nu moet daarvoor nog de hele schuld zijn afbetaald.
  • Verzekeraars worden gestimuleerd om de eerste zes maanden van een premieachterstand meer gebruik te maken van incasso-organisaties. Dit moet voorkomen dat een betalingsachterstand onnodig oploopt.

 

 

Uit cijfers van het ministerie van VWS blijkt dat het aantal wanbetalers sinds 2011 netto is gestegen. Mensen raken moeilijker uit de schulden naarmate ze langer als wanbetaler geregistreerd staan

Bron: Verzekerdenmonitor 2015, ministerie van VWS

Bron: Verzekerdenmonitor 2015, ministerie van VWS