Netherlands

Verzuim te lijf: zijn uw werknemers voldoende verzekerd?

 

Psychische klachten en fysieke problemen zijn al jaren de belangrijkste oorzaken van verzuim. Hoewel daarvoor prima behandelingen voorhanden zijn, worden deze niet altijd volledig vergoed. Met de juiste verzekering voor fysiotherapie en psychologische zorg voor uw werknemers kunt u hun re-integratie bevorderen.

Het basispakket biedt voor fysiotherapie alleen vergoeding voor een beperkt aantal chronische aandoeningen zoals MS, spierziekten of een whiplash. Een blessurebehandeling na een sportwedstrijd wordt in de meeste gevallen bijvoorbeeld niet vergoed.

Aanvullende verzekering geen zekerheid
Ook bij een chronische aandoening die wel op de lijst staat, kan uw werknemer niet altijd op een volledige vergoeding van fysiotherapie rekenen. Het punt is dat de eerste twintig behandelingen niet worden vergoed.

En als het gaat om niet-chronische klachten moet uw werknemer zijn aanvullende verzekering direct aanspreken. Heeft hij die niet, dan wordt zijn behandeling niet vergoed en ligt het gevaar van zorgmijding op de loer.

Ook bij psychosociale arbeidsbelasting, verzuimoorzaak nummer één in Nederland, zit een flinke adder onder het gras. De vergoeding voor psychologische hulp valt weliswaar onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet, maar de vergoeding geldt niet bij werk- en relatieproblemen. Ook de aanvullende verzekering biedt hier niet vanzelfsprekend uitkomst: veel verzekeraars hebben dekking voor psychosociale zorg daaruit verwijderd.

Werkgeverspakketten
Al met al heeft u als werkgever weinig zekerheid dat uw medewerkers de kosten van fysiotherapie of psychologische zorg vergoed krijgen. De kans is dan ook aanwezig dat zij bij u aankloppen met het verzoek om deze kosten te delen of volledig te betalen. Zeker als het gaat om re-integratiekosten.

Zorgverzekeraars spelen hierop in met ‘werkgeverspakketten’: aanvullende verzekeringen voor onder meer beweegzorg en psychische zorg. Of zo’n pakket ook voor u een oplossing is, hangt ervan af of u veel met dergelijke kosten te maken krijgt. Het is dan ook zaak om die kosten nauwkeurig in kaart te hebben. De verscheidenheid in werkgeverspakketten is namelijk groot, zowel in vergoedingen als in premie en voorwaarden. Sommige zorgverzekeraars stellen hun werkgeverspakketten bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor werknemers die zich bij hun werkgeverscollectiviteit hebben aangesloten.

Hoe kan Aon u helpen?
Wilt u weten of het voor u nuttig is om een werkgeverspakket af te sluiten? Aon weet precies uit welke pakketten u kunt kiezen en wat daarvan de premies en voorwaarden zijn. Wij kunnen u ook helpen om kosten voor re-integratie in kaart te brengen en checken door welke pakketten die worden gedekt. En uiteraard kunnen wij nagaan of uw huidige zorgcollectiviteit nog marktconform is. Wellicht blijkt het voor uw werknemers en u beter om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.