Netherlands

Zorgspecial 'Zorg voor de zaak'

 

De zorg: ontwikkelingen en de gevolgen voor werkgevers

Stijgende zorgkosten, vergrijzing en privatisering van de sociale zekerheid: de zorg is flink aan het veranderen. Dat raakt ook u als werkgever. Via de inkomensafhankelijke bijdrage betaalt u namelijk zo’n 22 miljard aan de financiering van de Zorgverzekeringswet.

Naast directe financiële consequenties, hebben deze veranderingen ook gevolgen voor de omgang met uw personeel. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met medewerkers die hun zorgpremie niet meer kunnen betalen? Hoe voorkomt u dat uw medewerker zorg mijdt om kosten te besparen, met het risico op langdurig verzuim? Wat is het nut van een budgetpolis en welke risico’s heeft zo’n goedkope polis voor werkgevers? Wat is de waarde van een collectieve zorgverzekering en wat merkt u als werkgever van de stijgende zorgpremies? En waarom maken veel zorgverzekeraars hun premies pas zo laat bekend?

U leest het allemaal in de speciale zorgspecial ‘Zorg voor de zaak’ van Aon.

 

Het zorgverzekeringspakket: wat verandert er in 2016?
Na jaren van talloze aanpassingen in het verzekeringspakket, lijkt het aantal wijzigingen voor 2016 beperkt. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen die u de komende tijd kunt verwachten?

Lees meer

 
 

Andere zorgverzekeraar: meer bedenktijd gewenst
Grote zorgverzekeraars maken de nieuwe zorgpremies vaak pas op het laatste moment bekend. Dat leidt tot ergernis en staat marktwerking in de weg.

Lees meer


 
 

Vooruitblik: wat betaalt u in 2016 voor uw zorgverzekering?
De hoogte van de zorgpremie, de inkomensafhankelijke bijdrage, het eigen risico en de eigen bijdragen zullen in 2016 weer veranderen. Lees hier welke kosten u te wachten staan.

Lees meer

 

De budgetpolis: aanbevelen of verbieden?
De budgetpolis krijgt steeds meer kritiek: verzekerden zouden slecht over de voorwaarden worden geïnformeerd. Is het echt zo slecht gesteld met deze verzekeringsvorm? Is het tijd voor een verbod? Marc van Westerlaak, Client Consultant Corporate Wellness denkt van niet.

Lees meer

 

NZa start onderzoek naar collectiviteiten
Werkgevers hebben steeds meer moeite om hun werknemers aan boord van hun zorgcollectiviteit te krijgen. Vooral de concurrentie van gelegenheidscollectiviteiten gooit roet in het eten: het premievoordeel van de werkgeverscollectiviteit is daardoor steeds kleiner. De NZa start in 2016 een onderzoek.

Lees meer

 

Drie tips om uw medewerkers bij financiële problemen te helpen
Steeds meer mensen in Nederland kunnen de premie van hun zorgverzekering niet meer betalen. Als dat bij werknemers gebeurt, kan de werkgever daar behoorlijk last van krijgen. Aon geeft drie tips voor de omgang met financiële problemen bij uw werknemers.

Lees meer

 

Verzuim te lijf: zijn uw werknemers voldoende verzekerd?
Fysieke en psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaken van verzuim. Maar behandelingen worden niet altijd volledig vergoed. Het risico is dat uw werknemer niet de zorg krijgt die hij nodig heeft, waardoor zijn re-integratie in gevaar komt. Een werkgeverspakket kan uitkomst bieden.

Lees meer