Netherlands
Bent u verantwoordelijk voor de gezondheid van uw personeel?

Bent u verantwoordelijk voor de gezondheid van uw personeel?

Maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen belang duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Als het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ligt, bent u als werkgever in toenemende mate verantwoordelijk voor de gezondheid van uw personeel. Tegelijkertijd wordt met de beoogde participatiesamenleving meer van uw medewerkers gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waarbij u investeert in gezonde medewerkers, minder verzuim en een hogere productiviteit, is belangrijker dan ooit.

De overheid wil zorg steeds meer richten op preventie en kijkt daarbij niet alleen naar de mogelijkheden binnen de zorgsector. Ook u als werkgever bent gebaat bij gezond personeel. De overheid doet steeds vaker een beroep op die verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld met het Nationaal Preventie Programma, dat start op 1 januari 2014 en loopt tot en met 2016. Binnen het programma werken ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om gezondheid te bevorderen in de omgeving waar mensen wonen, werken en leren. De onderwerpen die het programma behandelt - roken, alcoholgebruik, overgewicht, depressie en diabetes - sluiten nauw aan op de zogenoemde BRAVO-thema's. Veel werkgevers gebruiken de BRAVO methode al om hun personeel bewust te maken van gezondheidsrisico's.

Houd rekening met de gevolgen van meer mantelzorg
Het programma vraagt daarnaast meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg. Nu de overheid zich langzaam maar zeker terugtrekt op het gebied van ouderenzorg, komt deze zorg voor een groot deel bij uw personeel te liggen. Dat komt in veel gevallen bovenop de zorg voor het eigen gezin. Op dit moment zijn er in Nederland al 3,6 miljoen mantelzorgers. Nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat en ouderen langer thuis blijven wonen, neemt het aantal mantelzorgers alleen maar toenemen. Dit heeft gevolgen voor uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het gebruik van zorgverlof door uw personeel.

Aandacht voor preventie
Ook het ministerie van VWS investeert in preventieve zorg. Zo onderzoekt het de mogelijkheden om een 'full body scan' te vergoeden vanuit de basisverzekering. Daarmee kunnen artsen kwalen vroeger signaleren. De technologische ontwikkelingen in de zorgsector maken dit ook steeds beter mogelijk. Ook op het gebied van informatievoorziening in de zorg is de overheid actief. Onder de naam Programma Informatiehuishouding op Orde is de minister van VWS een project gestart om het informatiestelsel voor de zorg transparanter en toegankelijker te maken. Dit moet het makkelijker maken voor overheid en zorgverzekeraars om betrouwbaar beleid te voeren. Een operationeel systeem laat naar alle waarschijnlijkheid nog jaren op zich wachten, maar als het aan de minister ligt worden alle partijen verplicht hieraan mee te werken.

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland