Netherlands
Werkgever betaalt rekening premieverlaging basisverzekering

Werkgever betaalt rekening premieverlaging basisverzekering

De inschatting die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt voor de zorgkosten in 2014 zijn volgens verzekeraars te hoog, waardoor werkgevers te veel premie betalen. De te veel betaalde premiegelden van werkgevers komen echter ten bate van een lagere premie voor de basisverzekering voor verzekerden. Werkgevers betalen dus via de verzekeraars de rekening voor een lagere basisverzekering voor hun medewerkers.

In Nederland betalen werkgevers de helft van de zorgverzekeringskosten. Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van zo'n twintig miljard euro. Deze inkomsten worden gebruikt om zorgverzekeraars te compenseren voor te grote gezondheidsrisico's in hun verzekerdenbestand. Het ministerie van VWS maakt jaarlijks een inschatting van de zorgkosten. Volgens zorgverzekeraars is de schatting dat het Ministerie de zorgkosten voor 2014 tussen de 250 miljoen euro tot 800 miljoen euro te hoog inschat.

De inschatting van de zorgkosten vormt een zeer belangrijke basis voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB).
Werkgevers betalen daardoor te veel zorgpremie via de IAB. De zorgverzekeraars kiezen er nu voor de premies voor verzekerden te verlagen. De overheid verlaagt weliswaar de IAB maar in onvoldoende mate. De bijdrage van werkgevers wordt door verzekeraars zo ingezet om de kosten van de basisverzekering voor verzekerden te verlagen. Werkgeversgeld wordt daarmee deels ingezet om de premies voor de zorgverzekerden te drukken. Dat is een zeer onzuivere situatie. De Nederlandsche Bank stelt bovendien dat het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst belangrijker is dan het verrekenen van de winst in één bepaald jaar.

Effectieve zorginkoop niet enige reden voor premieverlaging
Verschillende zorgverzekeraars hebben aanzienlijke premieverlagingen aangekondigd. Volgens de verzekeraars en de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn goede resultaten rondom zorginkoop hier verantwoordelijk voor. De resultaten van het nieuwe zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars zijn positief. Zorgverzekeraars, al dan niet ondersteund door de minister, zijn in staat om de zorgkosten op de grotere dossiers te beheersen. Wat daarbij helpt is een vooralsnog onverklaarbare uitval in de vraag naar ziekenhuiszorg. Dit is echter slechts een deel van het verhaal, aangezien de premieverlagingen dus ook te maken hebben met de te hoge bijdrage van werkgevers.

Kosten ouderenzorg en verhoogd eigen risico komen voor rekening werkgever
Door de werking van het vereveningsfonds wordt de bijdrage van werkgevers vooral ingezet om de kosten van de grootste gezondheidsrisico's af te dekken. Die concentreren zich vooral bij gepensioneerden. Met de komende golf van pensionering van de babyboomgeneratie neemt dit effect alleen maar toe. Hierdoor betalen werkgevers dus voor een groot deel mee aan de ouderenzorg.

Verder lopen zij meer risico op hoge zorgkosten door medewerkers die zich, als gevolg van een verhoogd eigen risico, onvoldoende aanvullend verzekeren. Tegelijkertijd kloppen die medewerkers bij hun werkgever aan in het verzuimproces voor financiering van een re-integratietraject.

Ontwikkelingen basisverzekeringspremies van de verzekeraars over de afgelopen jaren

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland