Netherlands

Zorgspecial 2013

 

Zorg voor de Zaak

Deel deze pagina

Risico's en kansen van de veranderingen in de zorg voor werkgevers
 
Lagere premies voor 2014: vrijwel elke zorgverzekeraar bracht dit goede nieuws de afgelopen weken naar buiten. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten op de langere termijn flink. U als werkgever heeft er belang bij dat de zorgkosten beheersbaar blijven. Werkgevers draaien immers voor de helft van deze kosten op; een totaalbedrag van zo'n twintig miljard euro. Welke veranderingen in de zorg uw onderneming raken, en hoe u hier het beste mee om kunt gaan, leest u in de zorgspecial 'Zorg voor de Zaak' van Aon.
 
 • Bent u verantwoordelijk voor de gezondheid van uw personeel?
  Als het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ligt, bent u als werkgever in toenemende mate verantwoordelijk voor de gezondheid van uw personeel. Tegelijkertijd wordt met de beoogde participatiesamenleving meer van uw medewerkers gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waarbij u investeert in gezonde medewerkers, minder verzuim en een hogere productiviteit, is belangrijker dan ooit.
  Lees meer »
   
      
     
  Werkgever betaalt rekening premieverlaging basisverzekering
  De inschatting die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt voor de zorgkosten in 2014 zijn volgens verzekeraars te hoog, waardoor werkgevers te veel premie betalen. De te veel betaalde premiegelden van werkgevers komen echter ten bate van een lagere premie voor de basisverzekering voor verzekerden. U betaalt dus via de verzekeraars de rekening voor een lagere basisverzekering voor uw medewerkers.
  Lees meer »
   


       
  Meer verzuim door verhoging eigen risico
  U doet er verstandig aan actief met de zorg van uw medewerkers aan de slag te gaan en gerichte afspraken met zorgverzekeraars te maken.
  Lees meer »
   
      
  Onduidelijke zorgkosten maken zorgbeleid onmogelijk
  Hoewel de zorgkosten voor 2014 afnemen, is de verwachting dat deze vanaf 2015 weer flink stijgen. Aangezien werkgevers voor de helft opdraaien voor de zorgkosten, is het belangrijk de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Goed beleid maken is voor werkgevers echter onmogelijk. Belangrijke cijfers spreken elkaar tegen, omdat het onduidelijk is hoe overheidsorganen zorgkosten definiëren en rapporteren.
  Lees meer »
   
     

     
  Controleer of uw verzekering psychologische zorg dekt
  De vergoeding van psychologische zorg verandert drastisch. Dit heeft grote gevolgen voor de dekking hiervan binnen zorgverzekeringen.
  Lees meer »