Norway
Hva bør man tenke på før ferien? Artikkel i nyhetsbrev fra Aon

Før ferietiden

Sommerferien er like om hjørnet og planleggingen av årets ferietur er gjerne godt i gang. Gjør deg reiseklar ved å ta en gjennomgang av familiens reiseforsikring.

Noen nøkkelspørsmål man bør stille er;
  • Gjelder forsikringen for alle familiemedlemmene som skal delta på reisen?
  • Er forsikringssummen for de enkelte dekningsområder, tilstrekkelig for reisen? 
  • Er det begrensninger i vilkårene for eventuelle risikoaktiviteter man planlegger å delta i? I så fall må forsikringsselskapet kontaktes for å utvide forsikringen
  • Hvilke sikkerhetsforskrifter gjelder for reiseforsikring? (Sikkerhetsforskrifter beskriver hva man skal gjøre for å begrense, forebygge eller forhindre skader. Om ikke disse blir overholdt, kan erstatning bli redusert eller bortfalle)
  • Hva skal man gjøre hvis man blir rammet av en skade på reisen?
  • Ved sykdom og ulykke – ta kontakt med alarmsentralen
  • Tyveri av reisegods – husk å melde tyveriet til lokalt politi
  • Forsinket reisegods på utreise – dokumenteres ved PIR-rapport som flyselskapet utsteder

Ta med forsikringskortet og legg en lapp i passet hvor forsikringsnummer og telefonnummer til alarmsentralen fremkommer.

Ved utenlandsreiser kan kontaktopplysninger registreres på www.reiseregistrering.no 
Da har Utenriksdepartementet mulighet å sende informasjon på SMS eller e-post om det skjer alvorlige hendelser i det området hvor man er på reise.  
 

Mer informasjon