Norway
Aon Norway - oppdatering juni 2012

Ingen ytterligere reduksjon i beregningsrenten (grunnlagsrenten) fra 2013

Nyhetsoppdatering juni 2012


Vi viser til vår nyhetsoppdatering tidligere denne måneden vedrørende Finanstilsynets høring hvor de foreslår at renten settes ned fra 2,5 % til 2,0 % med virkning fra 1.1.2013.

Finansdepartementet bestemte den 28. juni 2012 at den maksimale beregningsrenten i livsforsikring ikke skal endres med virkning fra 1. januar 2013.

Dermed blir det ikke en ytterligere premieøkning i ytelsesordninger som følge av redusert beregningsrente i 2013.

Se link under;
Maksimal beregningsrente i livsforsikring 

Siste nytt

Spørsmål?