Norway
Ageonomics

Ageonomics

Nyhetsoppdatering april 2015I Norge øker gjennomsnittlig levealder i raskt tempo. Mens antall innbygger som er 67 år eller eldre i dag er 20 per 100 innbygger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det i 2025 antakelig vil være 25 per 100 innbygger som er 67 år eller eldre.

Økt levealder og økt gjennomsnittsalder for arbeidstakere vil i fremtiden stille andre krav til arbeidsgivere. I Aon har vi utviklet egne verktøy for planlegging og risikostyring av den Humane kapital – Ageonomics.

Aon har utviklet egne verktøy for planlegging og oppfølging av bedriftens Humane kapital. Les mer om våre systemer og verktøy for dette her:

http://www.aon.com/risk-services/ageonomics.jsp

Økning i Arbeidsmiljølovens aldersgrenser


Stortinget vedtok rett før påske bl.a. endringer i regler om aldersgrenser i Arbeidsmiljøloven. Laveste bedriftsinterne aldersgrense vil i fremtiden være 70 år med mindre helse og sikkerhet tilsier lavere grense for noen arbeidstakere. Det er ennå ikke bestemt når lovendringene trer i kraft. Det antas at mange bedrifter vil å inntil ett år på seg til å gjøre endringer i allerede eksisterende bedriftsinterne aldersgrense – dersom denne i dag er lavere enn 70 år.


Økning i aldersgrenser vil stille andre krav til hele forsikringsprogrammet for ansatte. Hvilke aldergrenser finnes i dag for pensjon, gruppelivsforsikring, ulykkesdekninger, helseforsikring o.l.?


Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn