Norway
Reiseforsikring

Reiseforsikring

Nyhetsoppdatering april 2015Dagene er blitt lengre og vi kan med glede se frem til den lyse og varme årstiden.
Mange av oss har startet planleggingen av årets sommerferie, gjerne med reisemål i inn- eller utland.
Den godt planlagte reisen kan brått bli ødelagt hvis man blir forulykket eller syk på turen. Ett viktig element i planleggingen er derfor å sjekke at man har etablert en tilfredsstillende reiseforsikring før reisen starter.

Har man i tillegg avklart gyldig pass og eventuelt krav til visum er man godt i gang. Ikke glem vaksinasjoner og nødvendige medisiner. Skal man utenlands (innenfor EØS-området), ta med Europeisk Helsetrygdkort, som sikrer rett til medisinsk behandling på offentlige sykehus på lik linje med landets egne borgere.

Det er mange forsikringsselskaper som tilbyr reiseforsikring, sjekk derfor dekningsinnholdet og hva som er unntatt. Gjør deg kjent med forsikringens begrensninger, unntak og ikke minst sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskrifter er krav som forsikringsselskapet stiller til deg for å forebygge en skade, og kravene må overholdes.

I bedriftsmarkedet er det vanlig å kjøpe helårsreiseforsikring og den kan omfatte forsikring for tjenestereiser og eventuelt utvidelse til dekning for ferie- og fritidsreiser.
Arbeidsgivere som har kjøpt forsikring som inkluderer både tjeneste-, ferie- og fritidsreiser til alle ansatte har en fullverdig reiseforsikringspakke, og dermed skal det normalt ikke være behov for å kjøpe en privat forsikring i tillegg.

Vi ser at det er viktig med god informasjon til ansatte med hvilken ordning de har gjennom arbeidsgiver. Vær tydelig på hvilke reiseforsikringspakke dere tilbyr. Rundt én av ti får bruk for reiseforsikringen, så dette er en såkalt «bruksforsikring». Noen naturlige sjekkpunkt for ferie- og fritidsreiser er om forsikringen dekker det behovet den enkelte ansatte har – så som;

  • Familiedekningen omfatter ektefelle/samboer/registrert partner samt hjemmeboende barn. Sjekk at barna ikke har passert aldersgrensen og dermed må kjøpe sin egen forsikring.
  • Er varigheten på den planlagte reisen innenfor kravet i forsikringspolisen?
  • Avbestillingsforsikring er et element i en helårsreiseforsikring og det skal derfor ikke være nødvendig å kjøpe separat dekning som tilbys av reiseoperatører. Ved bestilling av reisen er et sjekkpunkt at reisens verdi ikke overstiger avtalt forsikringssum i forsikringspolisen.
  • Verdigjenstander og elektronisk utstyr skal ikke sendes som innsjekket bagasje. Vær oppmerksom på at slike krav er regulert i sikkerhetsforskriften. Vurder om det er behov for å kjøpe privat tilleggsforsikring dersom man medbringer spesielt verdifulle gjenstander på reisen.
  • Husk at forsikringen kan ha begrensninger ved deltakelse i risikobetonte aktiviteter. Ved behov for utvidelse kontakter den ansatte forsikringsselskapet direkte men husk at utvidelsen må avtales på forhånd.

Forsikringen dekker sykeutgifter som oppstår på utenlandsreiser. Husk å få kvittering ifm legebesøk, kjøp av medisiner etc. Ved en eventuell sykehusinnleggelse vil sykehuset og forsikringsselskapet avtale betalingsgaranti.

Reiseforsikringen dekker reiser over hele verden, likevel må vi minne om at det er begrensninger/unntak for reiser til urolige områder. Følg Norsk UD sine offisielle reiseråd http://www.landsider.no/traveladvice/ 

Ta med reisekort eller last ned App til smarttelefon og nyt reisen!

Siste nytt

Spørsmål?