Norway
Om Aon

Om Aon

Aon plc (NYSE:AON) er en verdensleder innenfor risikostyring, internasjonal forsikringsmegling, reassuransemegling og pensjonsrådgivning. Våre 50.000 ansatte i 120 land skaper merverdi for kundene ved å levere gode råd og effektive løsninger på alle disse områdene.

Aon i Norge

Aon Norway er en av Norges største forsikringsmeglerforetak, med kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Også i offentlig sektor har vi mange viktige oppdragsgivere.

Hva kan vi gjøre for deg?

Som uavhengige rådgivere bidrar vi til at kundene våre kan ta bedre beslutninger ved å få større kontroll over sine risikoforhold. Vi styrker også deres forhandlingsposisjon overfor forsikringsselskapene, og skaper dermed større konkurranse i forsikringsmarkedet.

Våre medarbeidere

Medarbeiderne er vår fremste ressurs. Vi har i dag over 130 ansatte med kompetanse fra en rekke forskjellige fagfelt innen risikostyring, rådgivning og forsikring – et meget sterkt fagmiljø. Dette teamet stiller vi til disposisjon for våre kunder!

Vil du vite mer om oss?

Find office locations