Norway

Forsikringsmeglertjenester

Som forsikringsmeglere er vår viktigste oppgave rådgivning knyttet til forsikringsløsninger og risikostyring. Gjennom vår faglige kompetanse og markedskunnskap hjelper vi våre kunder med å avdekke egen risikoeksponering. Vi anbefaler alternative løsninger som reduserer deres finansielle risiko og forhandler med forsikringsmarkedet for å finne de beste løsningene for deres bedrift.

Ansvar

 • Styreansvar

  En god styreansvarsforsikring gir styret anledning og frihet til å ta strategiske beslutninger med solid ryggdekning.

 • Ansvar og formueskade

  Hvordan sikre seg best mot ansvarskrav fra tredjepart?

Spesialforsikring

 • Kidnapping og løsepenger

  Hvordan forberede seg på det utenkelige? Aon gir råd rundt risiko for kidnapping av ansatte

 • Kunstforsikring

  Aon tilbyr skreddersydde og fleksible dekninger til museer, gallerier, bedrifter og private kunstsamlere

 • Cyberforsikring

  Hvor motstandsdyktig er din bedrift for et cyberangrep?

 • Garantierklæring

  Sikrer mottaker erstatning dersom deres virksomhet ikke kan oppfylle kontrakten

 • Fusjoner og oppkjøp (M&A)

  Pensjoner og forsikringsløsninger er ofte sentrale tema ved fusjoner, salg eller oppkjøp av virksomheter

Tingskade og avbrudd

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon