Norway

Aon Risk Management Team

Aon Risk Consulting Norway – Vårt lokale team

Med ansatte med bakgrunn i Brannsikkerhet, finans og risikostyring har vi lokal ekspertise for å kunne betjene våre kunder på en best mulig måte. Gjennom mangfold har vi som mål å gi våre kunder enestående og unik service og kompetanse.

Aon Risk Consulting Nordic (ARCN) – Vårt nordiske team

Vi har mer enn 30 risikokonsulenter med bakgrunn i brannsikkerhet, finans, risikostyring, mekanisk og kjemisk kompetanse tilgjengelig for våre kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Aon Global Risk Consulting (AGRC) – Vårt globale nettverk

Globalt har vi mer enn 400 risikokonsulenter som jobber for å gi våre kunder lokal bistand nesten hvor som helst i verden.

Rent-a-Risk-Manager

Kan din organisasjon ignorere risikostyring, og hvis ikke – hvem i organisasjonen fyller denne funksjonen? Vi kan tilby risikokonsulenter som kan agere som støtte til eksisterende funksjon, eller som ad-hoc Risk manager for din virksomhet.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon