Norway

Miljø, HMS, Interne retningslinjer

HMS

Vi hjelper våre kunder i arbeidet med kontinuerlig forbedring og utvikling av arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet gjennom avdekking av HMS-relatert risiko og forbedringsområder og verktøy for målstyring og oppfølging av prosedyrer.

Interne retningslinjer (Code of Conduct)

Vi tilbyr løsninger for å sikre at virksomhetens interne retningslinjer (Code of Conduct) følges opp i praksis.

Miljørisiko

EUs lovgivning (Environmental Directive 2004/35 / EC) krever økt miljøfokus og ansvar fra bedrifter, ikke bare knyttet til tiltak som minimerer effekten av en skade men også til at bedriften jobber kontinuerlig og fokusert rundt forebygging av denne type skader.

Vårt team kan bidra til å identifisere miljøforpliktelser, gi råd både lokalt og globalt og bygge bro mellom risikostyring og HMS-ledelse for slik å ytterligere forbedre miljøprofilen deres og risikoarbeidet knyttet til dette.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon