Norway

Generell risikostyring

Skadeforebyggende strategier og benchmarkingverktøy

Vi hjelper våre kunder med å utvikle en risikostyringsstrategi, utarbeidelse av interne standarder for skadeforebygging og tilbyr verktøy for kartlegging (benchmarking) av risiko. På denne måten er våre kunder selv i førersetet når det kommer til styring av egen risikoapetitt.

Anbefalinger og oppfølging

Vi bistår med benchmarkingrapporter for virksomhetens overordnede risikoprofil og utvikling av planer for utbedring av anbefalte skadeforebyggende tiltak. Aon har egne systemer for rapportering av gjennomførte tiltak og øvrig respons på tiltaksplaner.

Kost-Nytte-Analyser

Strategier knyttet til skadeforebygging er ofte knyttet til store investeringer, og beslutninger vil derfor ofte baseres på et kost-nytte-perspektiv. Vi tilbyr analyser som hjelper våre kunder å prioritere mellom ulike investeringer og ta riktige beslutninger ut fra et slikt perspektiv. Slike anbefalinger er ofte knyttet til større investeringer og må som regel diskuteres på konsernnivå i et kost/nytte-perspektiv.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon