Norway

Web-baserte verktøy for risikostyring

Aon Risk Grading (ARG)

Gjennom våre ingeniører og vårt benchmarkingsystem for gradering av risikoeksponering og risikoarbeidet koblet til virksomheten (Aon Risk Grading) tilbyr vi analyser, benchmarkingsverktøy og en database for risikostyringssupport og beslutningsgrunnlag.

REACT

REACT er vårt web-baserte risikostyringssystem. REACT (Risk, Exposure, Analysis, Control, Tool), er utviklet som en plattform for både kunde, Aon og forsikringsmarkedet. Gjennom REACT kan vi tilby:

  • En felles plattform for all risikoinformasjon tilgjengelig for både kunde og forsikringsselskap
  • Client Benchmarking
  • Automatisk oppfølging av anbefalinger og “live” risikostatus brutt ned til hver enkelt lokasjon
  • Live-nyheter, værmeldinger, Naturskadevarsler osv.
  • Bruk av historikk og “live” informasjon for analyse av fremtidig risiko
  • Beslutningsverktøy for prioriterte områder for utbedringer
  • Ulike tilgangsnivåer avhengig av bruker

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon