Norway

Kriminalitetsforsikring

Et selskap som utsettes for svindel av egne ansatte eller eksterne parter kan bli påført store økonomiske tap, og konsekvensene kan bli meget alvorlige for selskapet som er rammet.
Stadig skiftende økonomiske forhold, økt bruk av ny teknologi og integrerte globale markeder øker risikoen for tap og de konsekvenser det kan ha.

Gode interne rutiner og andre sikkerhetsordninger vil være med på å forhindre eller redusere både sjansene for, og konsekvensene av uærlige handlinger. Deler av denne risikoen kan overføres til forsikringsmarkedet. Gjennom en korrekt utarbeidet kriminalitetspolise kan kostnaden ved å bli utsatt for uærlige handlinger kontrolleres.

Ved anbefaling av forsikringssum og egenandelsnivå er antall lokasjoner, omsetning, type omsetning, geografi, interne kontrollrutiner, antall ansatte og skadehistorikk viktig.

Hva er en kriminalitetsforsikring?

En krminalitetsforsikring har til formål å dekke direkte økonomisk tap som har en alvorlig innvirkning på bedriften. Det innebærer at produktet ofte er preget av relativt høye forsikringssummer og egenandel. Mindre økonomiske tap vil som regel havne under egenandelen.

Hva dekker en kriminalitetsforsikring?

Intern svindel:
Intern svindel foretatt av en ansatt, eller av en ansatt i ledtog med andre. Innenfor dekningsområdet ligger også tyveri av kontanter, forfalskning og elementer av data svindel.

Ekstern svindel:
Ekstern svindel foretatt av utenforstående. Innenfor dekningsområdet ligger endring av instrukser og data svindel.

Sikring av fysiske eiendeler:
En kriminalitetsforsikring kan beskytte selskapet mot tap av, eller skade på verdipapirer, verdifulle eiendeler eller elektroniske data, uavhengig av hvor dette oppbevares.

Å være forberedt vil hjelpe din bedrift til å takle en eventuell krise best mulig. Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å forberede seg.

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon