Poland
Pracownicy – więźniowie

Pracownicy – więźniowie. Ta grupa stanowi już 8% wszystkich pracowników.


Loading

Pracownicy – więźniowie to szczególna grupa, wyróżniona spośród wszystkich pracowników niezaangażowanych w najnowszym raporcie Aon Hewitt Actively Disengaged & Staying. Dealing with prisoners in the workplace. Jak wynika z szacunków stanowią oni 8% pracowników. Ich cechami charakterystycznymi są brak motywacji do pracy i równolegle wysokie przywiązanie do pracodawcy. Wzrost grupy więźniów w skali wszystkich pracowników może mieć negatywne skutki na zaangażowanie całego zespołu, przestrzegają eksperci.

Niezaangażowani, ale przywiązani do pracodawcy

Pracownicy – więźniowie to osoby pozostające w organizacji, pomimo braku zaangażowania i motywacji do pracy oraz braku pozytywnych opinii na temat swojego pracodawcy. Są to najczęściej pracownicy szeregowi, nie wykorzystujący swojego potencjału. Pomimo swoich słabych wyników, pozostają oni niezwykle krytyczni wobec prowadzonej w firmie polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ich procentowy udział w organizacji jest wprost proporcjonalny do stażu pracy. Do grupy pracowników – więźniów, częściej należą osoby z kilku, a nawet kilkunastoletnim stażem pracy. W grupie pracowników zatrudnionych od 1 do 2 lat więźniowie stanowią tylko 6,3% pracowników, w grupie ze stażem 6-10 lat udział wzrasta do 8,9%, a wśród pracowników zatrudnionych ponad 25 lat wynosi 17%. –  Osoby długo związane z jedną organizacją mają dużo większe szanse na zostanie pracownikami – więźniami. Ma to związek m.in. z mniejszą uwagą jaką pracodawcy poświęcają swoim dojrzałym pracownikom, koncentrując się często na osobach nowozatrudnionych – wyjaśnia Olga Leszczyńska, szef programu Aon Najlepsi Pracodawcy.

Krytyczni i zdemotywowani

Jak wynika z raportu Actively Disengaged & Staying. Dealing with prisoners in the workplace Aon Hewitt elementami, które wyróżniają pracowników – więźniów są również:

  • Krytyka wobec polityki zarządzania zasobami ludzkimi – tylko ¼ więźniów uważa zarządzanie procesem rozwoju pracowników pozytywnie, twierdząc, że wspiera koncentrowanie się na osiąganiu lepszych wyników. W przypadku pozostałych pracowników zadowolenie z procesu jest nawet 2 razy wyższe.
  • Niezadowolenie z wynagrodzenia - tylko 24% więźniów uważa, że jest wynagradzana odpowiednio do wysiłku wkładanego w pracę. Równocześnie, jak pokazują wyniki analiz pensja aż 60% z nich jest o 2 punkty proc. wyższa niż wynagrodzenie rynkowe (w porównaniu do 48% statystycznych pracowników). Paradoksalnie pracownicy z bardziej konkurencyjnym wynagrodzeniem względem rynku częściej są bardziej narażeni na stanie się pracownikami-więźniami.
  • Złe postrzeganie menedżerów – tylko 40% więźniów deklaruje, że otrzymuje wystarczające wsparcie ze strony swoich menedżerów

Z naszych analiz wynika, że obecność tzw. więźniów negatywnie oddziałuje budowę kultury zaangażowania. Paradoksem jest fakt, że pomimo danych świadczących o wysokiej demotywacji i niezadowoleniu z miejsca pracy, więźniowie deklarują dużo większe przywiązanie do pracodawcy i chętniej zostają w organizacji niż statystyczni pracownicy. A wraz ze stażem, rośnie ich demotywacja i negatywne oddziaływanie na otoczenie.  – komentuje Olga Leszczyńska.

Pracownicy-więźniowie wyzwaniem dla działów HR

Co wobec rosnącej grupy pracowników-więźniów może robić zespół HR?

  • Opracować plan rozwoju menedżerów w obszarze identyfikowania i zarządzania niezaangażowanymi pracownikami
  • Edukować  menedżerów w obszarze rozmów z pracownikami i definiowania ich oczekiwań wobec miejsca pracy

Bardzo ważna jest tu też rola kadry zarządzającej, która może priorytetyzować działania związane z budową kultury zaangażowania oraz nadawać ton dialogowi prowadzonemu z pracownikami.

Tekst powstał w oparciu o raport Aon Hewitt Actively Disengaged & Staying. Dealing with prisoners in the workplace. Pobierz raport

Jeśli chcesz do wiedzieć się ilu pracowników – więźniów ma Twoja organizacja  - kliknij tutaj.Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Kontakt

Kontakt dla mediów

Pobierz raport