Poland
Firmy na świecie najbardziej obawiają się utraty reputacji

Firmy na świecie najbardziej obawiają się utraty reputacji


Loading

Utrata reputacji, spowolnienie gospodarcze oraz rosnąca konkurencja – tego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy na świecie – wynika z globalnego raportu Aon „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami 2017”

WARSZAWA (25 kwietnia 2017 roku) - najnowszy globalny raport Aon „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami 2017”, który powstał na bazie wyników badania przeprowadzonego w 1843 firmach na całym świecie, w tym m.in. w Polsce, pokazuje, że sytuacja ekonomiczna, demograficzna oraz geopolityczna, jak również postęp technologiczny całkowicie zmieniają rzeczywistość, w której funkcjonują firmy. Z danych dostarczonych przez badane firmy wynika, że kilka ryzyk zyskało w ciągu ostatniego roku na znaczeniu: rosnąca konkurencja, przestępczość internetowa oraz ryzyka polityczne. Jednocześnie są ryzyka, które mają słabszą pozycję niż przed rokiem: zmiany regulacji prawnych, niezdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów, przerwa w prowadzeniu działalności oraz odpowiedzialność cywilna. Niniejszy raport pokazuje, że gotowość firm do stawienia czoła ryzykom jest najniższa od 10 lat.


Najistotniejsze ryzyka w opinii przedsiębiorców (TOP 10 globalnie):

1. Utrata reputacji/wizerunku
2. Spowolnienie gospodarcze
3. Rosnąca konkurencja
4. Zmiany regulacji prawnych
5. Przestępczość internetowa/ hakerzy/ wirusy
6. Niezdolność do opracowywania i wdrażania innowacji
7. Niezdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów
8. Przerwa w prowadzeniu działalności
9. Niestabilność polityczna
10. Odpowiedzialność cywilna (włączając OC zawodowe)


Główne wnioski

  • Przyczyną wysokiej pozycji ryzyka utraty reputacji marki jest popularyzacja mediów społecznościowych
  • Niepewna sytuacja polityczna na świecie spowodowała, że ryzyka polityczne powróciły na listę TOP 10 najważniejszych ryzyk dla przedsiębiorców
  • Ostrożny optymizm charakteryzujący dużą część zarządzających spowodował, że ekonomiczne spowolnienie znalazło się na 2 miejscu listy TOP 10 ryzyk
  • Rosnąca konkurencja, która znalazła się na 3 miejscu najważniejszych ryzyk, to wyzwanie dla menadżerów, którzy muszą na bieżąco weryfikować, w jakiej branży i z jakimi firmami konkurują
  • Istotnie wzrosło znaczenie przestępczości internetowej, która z miejsca dziewiątego przesunęła się na miejsce piąte  
  • Zakłócenia w procesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw znalazły się na najniższym miejscu od 2009 roku, spadając z miejsca 14 na 19


Utrata reputacji marki jest na szczycie listy najważniejszych ryzyk w oczach przedsiębiorców. O ile jednak dotychczas wiązała się ona wyłącznie z takimi aspektami jak wadliwość produktów, nieuczciwe praktyki biznesowe czy korupcja, o tyle teraz jest wzmocniona przez popularyzację social mediów. Do ryzyka utraty reputacji coraz trudniej jest się przygotować i tym samym trudniej je załagodzić.

Ryzyka polityczne, które wcześniej plasowały się na 15-tej pozycji wkroczyły do listy 10 najistotniejszych ryzyk jako numer 9. W tym samym czasie gotowość do stawienia czoła ryzykom spadła z 39 procent w 2015 roku do 27 procent obecnie. Należy podkreślić, że kraje rozwinięte, dotychczas kojarzone z polityczną stabilnością, stały się nowym źródłem niestabilności oraz niepewności. To rodzi niepokój w świecie biznesu, szczególnie w tych przedsiębiorstwach, które działają na rynkach wschodzących. Dodatkowo, zgodnie z najnowszą Mapą Ryzyk Aon 2017, która uwzględnia ryzyka polityczne, terroryzm oraz przemoc polityczną, wzrastają tendencje protekcjonistyczne w handlu, a terroryzm i przemoc polityczna są na najwyższym poziomie od 2013 roku.


Dominika Kozakiewicz, CEO w Aon Polska komentuje: Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Z jednej strony pojawiają się nowe możliwości, z drugiej zaś intensyfikują się ryzyka, którymi trzeba odpowiednio zarządzać. Co ważne, ta zmieniająca się rzeczywistość niejako wymusza inne podejście do ryzyk, spojrzenie na nie z różnych perspektyw właśnie po to, by móc im jako organizacja stawić czoła. Z globalnego raportu Aon wynika, że stopień przygotowania firm do stawienia czoła ryzykom jest najniższy od 10 lat. Przyczyny tej sytuacji można szukać w pojawieniu się nowych ryzyk, do zarządzania którymi nie zostały jeszcze wypracowane narzędzia.

Bardzo ważnym ryzykiem wschodzącym jest rewolucja technologiczna, którą w tym roku uczestnicy badania uplasowali na 20-tym miejscu, a która, zgodnie z przewidywaniami, już za trzy lata znajdzie się w pierwszej dziesiątce największych ryzyk. Wraz z niezwykle dynamicznym rozwojem nowych technologii, o czym świadczą np. drony, samochody bez kierowców, zaawansowana robotyka, przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z wpływu, jaki te technologie mają lub będą miały na działalność biznesową.


Informacja na temat badania

Badanie zostało przeprowadzone w czwartym kwartale 2016 roku na podstawie wypowiedzi 1843 respondentów – publicznych i prywatnych firm z całego świata. To największe badanie od czasu powstania tego raportu i jedno z najbardziej wszechstronnych tego rodzaju. Pełen raport można pobrać ze strony:
www.aon.com/2017GlobalRisk.

Raport poświęcony rynkowi polskiemu, który powstanie na bazie 239 odpowiedzi z polskich firm, będzie dostępny we wrześniu 2017 roku.Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Kontakt dla mediów

Interaktywna prezentacja ryzyk per branża

Raport Aon „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami 2017”