Poland
Wnioski z najnowszego badania podwyzek Global Salary Increase Survey – aktualizacja zima 2015

Marzec i kwiecień to w Polsce najczęstsze miesiące przyznawania podwyżek. W 2015 roku Polska utrzyma się w europejskiej czołówce pod względem poziomu wzrostów wynagrodzeń


11 luty 2015r.

Polskie firmy planują na 2015 rok wzrost wynagrodzeń wynoszący średnio 3.6%,
co pokrywa się z podwyżkami przyznanymi w roku ubiegłym oraz ich wstępnymi deklaracjami z jesieni 2014. Zachowanie takiego poziomu wzrostu płac plasuje nasz kraj wśród najhojniejszych w Unii Europejskiej, także po uwzględnieniu prognozowanych wskaźników inflacji.

Takie wnioski wynikają z najnowszego badania podwyżek Global Salary Increase Survey – aktualizacja "zima 2015", przeprowadzonego w styczniu bieżącego roku przez firmę doradczą Aon Hewitt. Celem badania, było zweryfikowanie czy plany podwyżkowe firm, tworzone jesienią 2014r. uległy zmianom, czyli realnie jakiego wzrostu płac możemy się spodziewać.

Na Zachodzie tendencja spadkowa

Wzrost wynagrodzeń na Zachodzie jest stabilny, choć na przestrzeni ostatnich lat zarysowuje się lekka tendencja spadkowa. Według badania Aon Hewitt, płace w najbardziej rozwiniętych krajach kontynentu zwiększą się w 2015 roku średnio o 2.53%. Dla porównania, w poprzednich latach wskaźnik ten wyniósł 2.93% w roku 2012, 2.77% dwa lata temu i 2.63% w roku ubiegłym.

Z punktu widzenia wzrostów nominalnych, najatrakcyjniejsze podwyżki otrzymają wśród pracowników zatrudnionych na Zachodzie Europy otrzymają Norwegowie (prognozowany wzrost wynagrodzeń na poziomie 3.4%). Nie powinni narzekać zatrudnieni w Wielkiej Brytanii (3%), a także Austrii i Niemczech (2.9%). Radość z wysokiego kursu rodzimej waluty nieco zepsuje Szwajcarom fakt, że ich pensje wzrosną w 2015 roku zaledwie o 1.9%, co jest najgorszym wynikiem na Zachodzie Europy.

Raport Aon Hewitt pokazuje też, że po uwzględnieniu przewidywanych wzrostów cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji), najlepiej bieżący rok zapowiada się Duńczykom, którzy poprawią swoją siłę nabywczą średnio aż o 2.4%. Z kolei w Belgii realny wzrost wynagrodzeń wyniesie zaledwie 0.3%, co jest najgorszym wynikiem w UE.

Relatywnie niższy poziom średniej wysokości podwyżki w krajach wysoko rozwiniętych jest zjawiskiem naturalnym, obserwowanym przez Aon Hewitt od lat – tłumaczy Krystian Oppenheim, ekspert ds. wynagrodzeń w Aon Hewitt. Gospodarka tych krajów rozwija się wolniej i wolniej przyrasta majątek ich mieszkańców. Dodatkowo prognozy makroekonomiczne na rok 2015 są nadal ostrożne.

W Polsce stabilny wzrost

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w komunikacie opublikowanym 10 lutego 2014, przeciętne wynagrodzenie w 2014 roku wyniosło 3783,46 zł. Raport Aon Hewitt pokazuje
z kolei, że podobnie jak w roku ubiegłym, teraz także pracownicy mogą liczyć na podwyżki wynoszące średnio 3.6%. Jest to dobry wynik, szczególnie przy uwzględnieniu umiarkowanego poziomu wzrostu cen. Przy prognozowanej inflacji wynoszącej około 1.5%, realne uposażenie wzrośnie o 2.1%.

Jest to mniej niż w roku ubiegłym, kiedy różnica między inflacją a średnią podwyżką wyniosła 3%, jednak cały czas jest to wzrost plasujący nasz kraj w europejskiej czołówce. Zmniejszenie wiąże się też z bardzo niską inflacją w roku 2014
– zauważa Krystian Oppenheim
z Aon Hewitt.

Europa Środkowo-Wschodnia

Na tle wschodnich sąsiadów z Unii Europejskiej, Polska także wypada korzystnie. Średni poziom podwyżek będzie oscylował w przedziale od 2.7 do 3% w Czechach, na Słowacji
i Litwie, a zatem będzie nieco niższy niż u nas. Zaobserwujemy również niewielki wzrost wynagrodzeń na Węgrzech, gdzie średnia nominalna podwyżka wyniesie 3.7%. Po uwzględnieniu inflacji, realny wzrost płac w wymienionych krajach nie powinien jednak przekroczyć 1.2%. Pozornie zaskakujący może wydać się wysoki prognozowany poziom wzrostów wynagrodzeń w Rosji, który według raportu Aon Hewitt wyniesie nawet 7.6%.

Europa Środkowo
-Wschodnia         
Prognozowana
inflacja 2015
Podwyżki
planowane
w 2015
Podwyżki planowane
w 2015 skorygowane
o planowaną inflację
Ukraina 8.6 9.6 1
Rosja 5.3 7.6 2.3
Rumunia 3.2 4.6 1.4
Bułgaria 1.5 3.9 2.4
Węgry 2.7 3.7 1
Polska 1.5 3.6 2.1
Litwa 1.8 3 1.2
Czechy 1.8 2.9 1.1
Słowacja 1.5 2.7 1.2

Wraz z wyraźnym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, znacznemu zwiększeniu ulegają także płace – wyjaśnia ekspert Aon Hewitt – Krystian Oppenheim. Jeśli jednak sytuacja gospodarcza w Rosji dalej będzie się pogarszać, bardzo prawdopodobne jest, że zaobserwujemy spadek realnej wysokości wynagrodzeń w porównaniu z poprzednimi latami. Spadek ten będzie tym bardziej odczuwalny dla Rosjan ze względu na jednocześnie osłabiającą się siłę nabywczą rubla w stosunku do dolara i euro, czyli walut powszechnie stosowanych w międzynarodowej wymianie handlowej.


Prognozowane podwyżki w krajach Europy Zachodniej

Europa Zachodnia Prognozowana
inflacja 2015
Podwyżki
planowane
w 2015
Podwyżki planowane
w 2015 skorygowane
o planowaną inflację
Norwegia 2.4 3.4 1
Wielka Brytania 2.1 3 0.9
Austria 2 2.9 0.9
Niemcy 1.4 2.9 1.5
Dania 0.3 2.7 2.4
Szwecja 1.7 2.7 1
Finlandia 1.7 2.5 0.8
Holandia 1.5 2.5 1
Włochy 0.5 2.4 1.9
Belgia 2 2.3 0.3
Francja 0.9 2.3 1.4
Irlandia 0.8 2.2 1.4
Portugalia 0.3 2.1 1.8
Hiszpania 1 2.1 1.1
Szwajcaria 0.8 1.9 1.1


Metodologia badania
 

Analiza została przygotowana na podstawie raportu Aon Hewitt Global Salary Increase Survey – aktualizacja "zima 2015". Wyniki opracowano na podstawie informacji o 560 organizacjach
w 121 krajach. Badanie zbiera informacje o przyznanych i planowanych podwyżkach płac zasadniczych.