Poland
Aon Hewitt ogłasza start 10. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy

Aon Hewitt ogłasza start 10. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy


11 marca 2015 r.

Aon Hewitt, firma specjalizująca się w rozwiązaniach z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, ogłasza start 10. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy w Polsce.

Od 2005 r. prowadzimy Program Najlepsi Pracodawcy – największy tego typu program w Polsce, w którym do tej pory wypowiedziało się ponad 340 tysięcy pracowników
i więcej niż 4000 przedstawicieli kadry zarządzającej w ramach 740
przeprowadzonych projektów badania zaangażowania. Naszym celem jest wyróżnienie Najlepszych Pracodawców – firm, które osiągają znakomite wyniki w obszarze budowania zaangażowania pracowników a panujące praktyki zarządzania umożliwiają zbudowanie silnych relacji
z pracownikami i stworzenie prawdziwie angażującego miejsca pracy.Praktyki oceniają sami pracownicy, co zapewnia rankingowi całkowity obiektywizm. Program umożliwia wszystkim uczestniczącym organizacjom kompleksową diagnozę i identyfikację kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie ich pracowników i porównanie z rynkiem pracy.

W dziewięciu przeprowadzonych do tej pory edycjach Programu wyłoniliśmy niemal
100 firm, którym przyznaliśmy prestiżowy tytuł Najlepszego Pracodawcy
.

W 9. edycji badania w 2014 r. spośród 108 organizacji, które wzięły udział w badaniu, wyróżniliśmy 11 , które spełniły rygorystyczne wymogi metodologii Aon Hewitt uprawniające firmę do posługiwania się tytułem Najlepszego Pracodawcy – powiedziała Zofia Dukielska, menedżer Programu. Bardzo duża liczba uczestników zeszłorocznego badania niezmiernie nas cieszy. Mamy nadzieję na równie liczny udział w tegorocznej edycji, zwłaszcza, że
w 2015 r. obchodzimy 20-lecie działalności na polskim rynku i okrągły 10-ty jubileusz PNP
 
– dodał Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zarządu Aon Hewitt w Polsce, szef europejskiej praktyki Talent.

Według metodologii Aon Hewitt, aby otrzymać tytuł Najlepszego Pracodawcy firma musi spełnić  ściśle określone warunki. Najważniejszym z nich jest wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie przekraczającym 67%.

Wyniki edycji Programu z 2014 r. pokazują, że średnia wartość wskaźnika zaangażowania pracowników firm działających na polskim rynku rośnie sukcesywnie od 2010. W 2014 roku wyniosła ona 50% w badanych organizacjach. Natomiast wskaźnik zaangażowania dla Najlepszych Pracodawców od dwóch lat utrzymuje się na rekordowym poziomie 77%.
Cieszymy się, że coraz więcej firm przykłada wagę do budowania zaangażowania pracowników
i menedżerów i chce je obiektywnie mierzyć. Osiągnięte w 2014 r. wyniki pozwalają nam twierdzić, że w wielu firmach w Polsce strategie budowania zaangażowania i konsekwencja
w tworzeniu angażującego miejsca pracy to długoterminowe priorytety. Tytuł Najlepszego Pracodawcy jest efektem działań podejmowanych codziennie przez organizację
– ich odzwierciedleniem i ukoronowaniem, nagrodą przyznawaną przez najsurowszego
z sędziów – samych pracowników –
tłumaczy Zofia Dukielska.
Zaangażowani pracownicy pomagają firmie odnieść sukces biznesowy a zaangażowani menedżerowie są kluczem do zaangażowania pracowników. Dlatego w firmach Najlepszych Pracodawcach percepcja przywództwa w organizacji koreluje z wysokim poziomem zaangażowanie pracowników. Wszak wyniki nie biorą się "z sufitu", realizują je ludzie.
Im bardziej firma postara się swoją załogę zaangażować, tym efektywniej działa na rzecz swojego sukcesu biznesowego. A nasze badania i historie blisko 100 firm – laureatów Programu Najlepsi Pracodawcy to potwierdzają
– dodaje na koniec Edward Stanoch.

Zapraszamy do udziału w 10. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy 2015!

O Programie Najlepsi Pracodawcy
Program Najlepsi Pracodawcy jest wzbogaconą wersją badania firm prowadzonego przez Aon Hewitt w Polsce od 10 lat., a na świecie od ponad 20. Program kierujemy przede wszystkim do tych organizacji, które chcą osiągać lepsze wyniki biznesowe przez budowanie doskonalszego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników i zaangażowanie pracowników. Udział rekomendujemy również organizacjom, które mają ambicję być pracodawcą pierwszego wyboru.

Programowi Najlepsi Pracodawcy patronują: magazyn Coaching, Personel i Zarządzanie, Personel Plus, pulshr.pl, ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, Fundacja Aktywizacja
i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

O metodologii badawczej
Kompleksowa metodologia badawcza Aon Hewitt obejmuje:

  • kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,
  • kwestionariusz praktyk HR, zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział personalny,
  • kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie.

Organizacja, aby znaleźć się na liście Najlepszych Pracodawców, musi osiągnąć wskaźnik zaangażowania na poziomie minimum 67%. Na miejsce w rankingu wpływa również wynik uzyskany w ramach 3 indeksów: angażującego przywództwa, kultury wysokich wyników
i wiarygodnej marki pracodawcy.

Kontakt dla mediów

Informacja do pobrania