Poland
Weryfikacja poziomów systemów wynagradzania i zatrudnienia reakcją na spadek koniunktury w Rosji

Weryfikacja poziomów systemów wynagradzania i zatrudnienia reakcją na spadek koniunktury w Rosji. Wbrew pozorom drastycznych zmian nie będzie ...

Warszawa, 15 kwietnia 2015 r.

Aon Hewitt, globalna część notowanej na nowojorskiej giełdzie korporacji Aon plc (NYSE: AON) – światowy lider doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, szacuje, że 40% rosyjskich pracodawców wprowadzi modyfikacje
w oferowanych pakietach wynagrodzeń lub rozważa ich wprowadzenie w najbliższym czasie.

Najczęściej podejmowanymi działaniami są zmiany wysokości uposażeń, a także uzależnianie wynagrodzenia zasadniczego lub premii od kursu walut obcych. Jednocześnie, 28% firm planuje redukcje zatrudnienia, z tego co szósta o 30% lub więcej! To obserwacje płynące z najnowszego badania Managing Compensation in Russia, przeprowadzonego w marcu bieżącego roku przez Aon Hewitt, we współpracy z AXES Management. Celem badania Aon Hewitt było poznanie wpływu aktualnej sytuacji ekonomicznej na praktyki w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Jedni podwyżki, drudzy obniżki…

W celu złagodzenia wpływu inflacji na poziom życia pracowników co czwarta badana w 2015 r. przez Aon Hewitt firma (26%) zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowych podwyżek.
Wśród dużych przedsiębiorstw, o dochodach powyżej 250 milionów dolarów rocznie, podjęcie takiej decyzji deklaruje nawet 29% respondentów. Innym rozwiązaniem, zorientowanym na utrzymanie wartości wypłat pensji, jest powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych
z walutami obcymi, przede wszystkim z dolarem lub euro. Na ten krok zdecydowała się co dziesiąta firma, z czego 1/3 polega na oficjalnych kursach rynkowych a podobny odsetek wyznacza sobie wewnętrzny przelicznik walut. Rozwiązanie to często dotyczy tylko części pracowników
(np. kadry menedżerskiej).

Z drugiej strony, badanie Aon Hewitt pokazało, że 13% ankietowanych firm było zmuszone obniżyć poziom wynagrodzeń w celu zachowania bieżącej płynności. Połowa spośród tych pracodawców zredukuje pensje średnio o 10%, a blisko co piąta (17%) aż o 30%.

Sytuacja gospodarcza w Rosji stawia pracodawców pod podwójną presją. Z jednej strony niestabilny kurs rodzimej waluty i malejące przychody skłaniają do konserwatywnego zarządzania budżetem i szukania potencjalnych oszczędności. Z drugiej strony pracownicy domagają się podwyżek, które pomogą im choć częściowo zamortyzować wzrost cen produktów codziennego użytku. Dodatkowo, po falach zwolnień przy poprzednim kryzysie, rosyjscy pracodawcy boją się ponownej utraty kluczowych talentów – wyjaśnia Krystian Oppenheim, ekspert ds. wynagrodzeń
w Aon Hewitt. W odpowiedzi na te przeciwstawne bodźce, wiele przedsiębiorstw (60%) woli wstrzymać się z podjęciem odważnych decyzji wynagrodzeniowych, czekając na dalszy rozwój sytuacji polityczno-ekonomicznej – zauważa Oppenheim.

…inni redukcje zatrudnienia lub kosztów…

Badanie Aon Hewitt pokazało jednocześnie, że co czwarta firma (28%) planuje redukcję etatów – spośród tych firm ponad połowa (61%) deklaruje zwolnienie co najmniej 10% zatrudnionych,
a 16% pracodawców pozbędzie się ponad 30% załogi. Oprócz tego, 45% rosyjskich firm deklaruje stosowanie innych rozwiązań kadrowych mających na celu ułatwienie przetrwania w czasie recesji.
Najczęściej występujące praktyki to redukcja innych kosztów pracowniczych (koszty podróży służbowych, dodatków do wynagrodzenia, imprez firmowych, itp.), zawężenie oferty świadczeń pozapłacowych, okresowa rezygnacja z wypłat premii, zamrożenie procesów rekrutacji, a także reorganizacja wewnętrzna zorientowana na podniesienie wydajności pracy – wyjaśnia Krystian Oppenheim.
Ponadto, co trzecie przedsiębiorstwo (36%) rozważa zmniejszenie budżetu działu HR, na czym ucierpią przede wszystkim programy szkolenia i rozwoju pracowników.

O badaniu
Analiza została przygotowana na podstawie raportu Aon Hewitt i AXES Management Managing Compensation in Russia z marca 2015 roku. Wyniki opracowano na podstawie informacji o 137 organizacjach obecnych na rynku rosyjskim, zróżnicowanych pod względem przychodów i skali zatrudnienia.

Kontakt dla mediów

Informacja do pobrania