Poland
Nowa wizualizacja Programu Najlepsi Pracodawcy

Nowa wizualizacja Programu Najlepsi Pracodawcy

9 czerwca 2015 r.

W czerwcu 2015 r. Aon Hewitt, globalna część notowanej na nowojorskiej giełdzie korporacji
Aon plc (NYSE: AON) – światowy lider doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, prowadząca od 2005 roku na polskim rynku Programu Najlepsi Pracodawcy, rozpoczyna na całym świecie proces zmiany wizualizacji programu.

Firma Aon Hewitt, w związku ze zmieniającą się od 1 lipca 2015 r. identyfikacją wizualną korporacji Aon – ogłosiła rozpoczęcie procesu zmiany wizualizacji dla programu Aon Best Employers (w Polsce "Najlepsi Pracodawcy"). Proces ogólnoświatowej zmiany rozpoczyna
się w czerwcu br. i potrwa do końca 2015 roku. Nową wizualizację przyjmą wszystkie lokalne
edycje programu.

Z dumą prezentujemy nowy znak graficzny programu:

  • dla wydania globalnego
  • dla polskiej edycji.

Dotychczas obowiązujący w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej znak graficzny programu, będzie stopniowo zastępowany nowym. Laureaci
10. edycji programu "Najlepsi Pracodawcy" w Polsce, która zakończy się
20 października 2015 r. uroczystą Galą z okazji 10-lecia programu – otrzymają tytuł "Najlepszego Pracodawcy 2015" wraz z prawem posługiwania się nowym znakiem graficznym Aon Best Employer (w Polsce: "Najlepszy Pracodawca 2015") do zakończenia kolejnej, 11-tej edycji.

 

Zmiana znaku graficznego programu Aon Best Employers (w Polsce "Najlepsi Pracodawcy") wpisuje się w szereg zmian wprowadzanych od 2014 roku w ramach globalizacji programu. Zglobalizowanie programu wraz z uspójnieniem metodologii, pozwoli nam jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w badaniu i budowaniu angażujących środowisk pracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i globalnym.

Integrując jesienią 2014 roku funkcjonujące dotąd niezależnie lokalne programy, zamierzamy wykorzystać nasze najlepsze doświadczenia w pracy dla różnych grup klientów. Efektem zmian będzie stworzenie kompleksowego, globalnego programu badawczego pozwalającego na śledzenie trendów, porównywanie wyników i dzielenie się najlepszymi praktykami pracodawców na całym świecie. Przede wszystkim zaś – nagradzanie najbardziej angażujących pracodawców w skali nie tylko lokalnej, ale także europejskiej i światowej.

Dzięki jednej silnej marce Aon Empower Results® oraz spójnej z nią wizualizacji programu Aon Best Employers (w Polsce "Najlepsi Pracodawcy") chcemy umocnić naszą pozycję wśród liderów firm doradczych i badawczych działających w obszarze diagnozy, rozwoju i budowania zaangażowania pracowników. Naszym celem jest unowocześnienie wizerunku programu. Nowa wizualizacja dla programu została opracowana jako koncepcja globalna. W ten sposób podkreślamy unikalność naszego badania i metodologii oraz spójność zasad konkursu Aon Best Employers na całym świecie.

Kontakt

Informacja do pobrania